SANA BIR ŞEYLER IN ENGLISH

Translation of Sana bir şeyler in English

Results: 280, Time: 0.2436

you something you things you stuff you anything i am i have something for you anything i
sana bir şeysana birşey
size bir şeysana hiçbir şeysize birşey
sana bir şeyhiçbir şey
senin için bir şeyim varsana bir şeysenin için bir şey

Examples of using Sana bir şeyler in a sentence and their translations

Dr. Yang gidip sana bir şeyler alabilir.
Dr. Yang can go get you something.
O şimdi sana bir şeyler söyledi mi?
Have him tell you something now?
Sana bir şeyler anlatıyor ama anlayıp anlamadığın onun umurunda bile değil.
Just tells you things, it don't matter to him if you understand or not.
Peki, sana bir şeyler bulalım.
Okay, let's get you something.
Sana bir şeyler anlatabiliyor?
Tell you things?
İnsanları sakinleştirir, sana bir şeyler vermelerini sağlarsın.
Making them want to give you stuff.
Sana bir şeyler yollanmasını mı sağlıyorsun yoksa sen mi yolluyorsun?
Do you stuff your own shirts, or send them out?
Ve sana bir şeyler söyledim.
I told you things.
Sana bir şeyler bulacağız.
We will get you something.
Tony burasıyla ilgili sana bir şeyler söyledi mi?
Has Tony ever told you anything about this place?
Belki Dr. Fell sana bir şeyler verebilir.
Maybe Dr. Fell could give you something.
Sana bir şeyler hazırlayacağım.
I am gonna fix you some.
Sana bir şeyler anlatmış olmalı,
She must have told you things, told you how she felt about what happened.
Onlara annenin öldüğünü söyle ki sana bir şeyler versinler, her zaman.
You tell them your mam's dead and they give you stuff, every time.
Sana bir şeyler ikram edebilir miyiz?
Can we get you anything?
Sanmıyorum ama sana bir şeyler buluruz.
I don't think so, but we will get you something.
Sana bir şeyler öğretiyorsam, adam akıllı dinle.
When I am teaching you, learn it properly.
Sana bir şeyler getirdim.
Sana bir şeyler anlatacağımı nereden çıkarıyorsun?
What makes you think I'm gonna tell you anything?
Bu yüzden sana bir şeyler alıyor.
That's why he buys you stuff.
Bu insanlar sana bir şeyler söyleyecek.
These people, they're gonna tell you things.
Evet. Sana bir şeyler getirdim.
Yeah, um, I have something for you.
Sana bir şeyler anlatmaya çalışmamın ne yararı var ki?
What's the use of my trying to tell you anything?
Sen terapist olacaksın ve ben de sana bir şeyler anlatacağım.
You can be the therapist and I'm gonna tell you stuff.
Ve sana bir şeyler satmaya çalışıyorlar.
And they try to sell you things.
Ben… ıııı, Sana bir şeyler göstermek istiyorum.
Er, I want to show you something.
Sana bir şeyler getireyim mi, Zira?
Is there anything I can get you, Zira?
Sana bir şeyler getirmemi ister misin?
Is there anything I can get you?
Sürekli sana bir şeyler alamam!
I can't be buying you stuff all the time!
Tanrı sana bir şeyler öğretmeye çalışıyor.
God is trying to teach you something.

Results: 280, Time: 0.2436

See also


sana bir şeyler satmaya
to sell you things sell you stuff
sana bir şeyler yedirelim
you something to eat you some food
sana bir şeyler bulacağız
we gonna find you something we will get you something
sana bir şeyler hazırlamamı ister
you want me to fix you something you want me to get you anything do you want me to make you something
sana bir şeyler olacağını söylemiştim
i told you something was going
sana bir şeyler öğretebilir
you can teach he could teach you a few things
sana bir şeyler verebilirim
i can give you something can give you things i could get you something
sana bir şeyler öğreteyim
teach you something educate you about a few things
sana bir şeyler vermesi
to give you something be giving you something
sana bir şeyler borçlu
owes you something
sana güzel bir şeyler
i have something nice you the good stuff
bu sana bir şeyler anlatmıyor mu
DOESN'T THAT TELL YOU ANYTHING that not tell you anything

Word by word translation


sana
- you i
bir
- one it's just once uh
şeyler
- things stuff are shit do

S Synonyms of Sana bir şeyler


sana birşey

Sana bir şeyler in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Turkish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Turkish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More