A RESIDENT IN NEDERLANDS

Vertaling van A Resident in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 411, Tijd: 0.1555

een ingezetene (50) een resident (5) stagiaire (3) een arts-assistent (3) verblijvende (1) een co-assistent (4) een ingezeten (4) co-assistent (4) een stagiair (5) een inwoner (37) woonachtig (6) een assistent (9) inwoner (11) een coassistent (14) ingezeten (14) een bewoner (27) woont (26) een bewoonster (3)

Voorbeelden van het gebruik van A Resident in een zin en hun vertaling

Identification of the account holder as a resident of a reportable Jurisdiction;
Aanmerking van de rekeninghouder als een ingezetene van een te rapporteren rechtsgebied;
That woman is a resident of clark county.
Die vrouw is een inwoner van clark county.
I was a resident, and jules had an emergency.
Ik was een ingezetene, en jules had een noodsituatie.
A resident of saratoga, new york.
Een inwoner van saratoga, new york.

You a resident in the united States?
Woont u in de verenigde staten?
A resident of arlingham house called alan mackay.
Een bewoner van arlingham house, alan mackay.
Well, my mother's a resident here and she just happens to be in your production.
Mijn moeder woont hier en speelt toevallig in jouw toneelstuk.
He was a resident of hialeah.
Hij was een inwoner van hialeah.
First it was bebe, then a resident that died here by a month ago.
Eerst was er bebe, dan een bewoner die hier een maand geleden stierf.
We know Sylvia's husband was a resident at the home you worked at.
We weten dat sylvia's echtgenoot een inwoner was in het verpleeghuis waar jij werkt.
Michael johnson is not a resident.
Michael johnson woont er niet.
Can you spare a resident?
Heeft u een coassistent over?
Go swap with a resident i can trust.
Ruil met een assistent die ik wel kan vertrouwen.
I was a resident at seattle Grace""eight years ago.
Ik was een coassistent in seattle grace acht jaar geleden.
Are you a resident of the state of Delaware?
Woont u in de staat delaware?
I'm a resident somewhere.
Ik ben een bewoner ergens.
A resident at the home.
Een inwoner in 't verpleeghuis.
Finish the procedure, give it to a resident and meet me upstairs.
Geef de procedure aan een assistent en ik zie je boven.
Today I'm a resident of the louisiana gulf coast.
Vandaag ben ik een inwoner van de louisiana golfkust.
You see, i, like you am a resident of dunvista mansions.
Ik ben net als u een bewoner van dan vista mansions.
Have you found a resident to assist you?
Heb je een coassistent gevonden om je te assisteren?
And you're a resident of Camden?
Bent u woonachtig in camden?
He's a resident of lake worth even if he's not a native.
Hij woont in lake worth, al is hij hier misschien niet geboren.
Lancaster. is she a resident of the village?
Woont ze hier in het dorp?
Unrealistic expectations as to what a resident should know.
Onrealistische verwachtingen van wat een assistent behoort te weten.
If she wants a resident doing her surgery.
Als ze wil dat een coassistent de operatie doet.
Who was a resident at sands view Boys' home in the 1990s.
Die een bewoner was in sand view jongens tehuis in de jaren 1990.
A resident went off the rails and nearly killed a man.
Een stagiair ging helemaal los en vermoorde bijna een man.
Now a resident of belgium.
Nu woonachtig in belgië.
He was... practically a resident on the psychiatric floor.
Hij was... praktisch een inwoner van de psychiatrische verdieping.

Uitslagen: 411, Tijd: 0.1555

Zie ook


as a resident
als een ingezetene
you're a resident
je bent een bewoner je bent eerstejaars bent u een inwoner jij bent assistent je bent in opleiding
she was a resident
ze stagiaire was ze een coassistent was ze woonde zij een leidinggevende was
when i was a resident
toen ik een coassistent was toen ik een stagiair was toen ik nog een co-assistent was toen ik nog stagiaire was
a dual resident mismatch
een mismatch bij dubbel inwonerschap
is resident in a member state
woonachtig is in een lidstaat
i was a second-year resident
ik was een tweede jaars inwoner ik een tweede-jarige student was ik was tweedejaars
any branch of a financial institution that is not resident
elk filiaal van een financiële instelling die geen ingezetene is

Woord voor woord vertaling


resident
- ingezeten verblijven wonen woonachtig gevestigd

"A resident" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer