A SINGER IN NEDERLANDS

Vertaling van A Singer in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 409, Tijd: 0.0915

Voorbeelden van het gebruik van A Singer in een zin en hun vertaling

Are you a singer, or an actress, or.
Bent u zangeres, of actrice, of.
I was a dancer, a singer, a little cabaret here and there.
Ik was danseres, zangeres, een beetje cabaret hier en daar.
A singer in a smoky room.
Een zanger in een rokerige ruimte.
Beyoncé is a singer, franklin.
Beyoncé is een zangeres, franklin.

He was a singer in a boy band.
Hij was een zanger in een boyband.
I'm a singer, not a centrefold.
Ik ben zangeres, geen blootmodel.
Sure, because he's a singer, and you're a singer.
Natuurlijk! hij zingt en jij zingt. perfect!
He's a singer, but he also has a clothing line.
Hij is een zanger, maar hij heeft ook een kledinglijn.
I want to be a singer, just like you.
Ik wil zangeres worden, net als jij.
I need a singer.
Ik heb een zangeres nodig.
You wanna be a singer, first thing is you stop that.
Als je wilt zingen, moet je daarmee stoppen.
I was a singer with a big band.
Ik was een zangeres met een grote band.
If i want to be a singer, i have to be here.
Als ik zangeres wil worden, moet ik hier zijn.
I'm also a singer, songwriter.
Ik ben ook een zanger, liedjesschrijver.
He's a singer in a piano bar.
Hij zingt in een pianobar.
A doctor and a singer.
Dokter en zangeres.
Mom's a singer and a piano player.
Ma zingt en speelt piano.
I need a singer.
Ik heb 'n zangeres nodig.
A singer from america.
Een zanger uit amerika.
I got into a singer showcase!
Ik ga zingen bij een presentatie.
I had this crazy idea that i could become a singer.
Ik had dit gekke idee dat ik een zangeres kon worden.
You're a singer and a comic. yeah.
Je bent 'n zangeres en 'n komiek.
A singer, a dancer and a murderer!
Zingen, dansen en moorden.
I had something with a singer here.
Ik had iets met een zangeres hier.
So you're a singer.
Jij zingt dus.
I heard she was the president of your fan club when you were a singer.
Ik hoor dat ze voorzitter was van jouw fanclub toen jij nog zong.
That's so funny! I'm a singer too.
Dat is zo grappig, ik ben ook zangeres.
Are you a singer or something?
Ben je een zanger of zoiets?
I would be a singer.
Ik zou zangeres worden.
Dancing was too hard for me. I'm a singer.
Dat was te moeilijk voor mij, dus ben ik gaan zingen.

Uitslagen: 409, Tijd: 0.0915

Zie ook


as a singer
als zanger
need a singer
heb 'n zangeres nodig
without a singer
zonder een zanger zonder zangeres zonder leadzanger
she was a singer
ze was 'n zangeres
to become a singer
zanger worden een zangeres te worden om zangeres te worden
he was a singer
hij was een zanger hij zanger werd
you wanna be a singer
je wilt zingen je zangeres wil worden wil je zanger worden
i want to be a singer
ik zangeres wil worden ik wil zanger worden ik wil de zanger zijn
she wants to be a singer
ze wil zangeres worden ze wil zanger worden ze wilde toch zangeres worden

Woord voor woord vertaling


singer
- singer zanger zingen zingt singer's

"A singer" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer