A STORE IN NEDERLANDS

Vertaling van A Store in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0715

een winkel (296) n winkel (17) een magazijn (3) een winkeltje (3)

Voorbeelden van het gebruik van A Store in een zin en hun vertaling

This is about a store who has issues with my body.
Dit gaat om een winkel die problemen heeft met mijn lichaam.
This is a store, not a hotel.
Dit is een winkel, geen hotel.
This acquaintance had a store in harlem and it was the same name.
Die kennis had een winkeltje in harlem dat ook zo heette.
Not just a store. that store.
Niet zomaar een winkel, die winkel.

We're buying a store in grotta Ferrata!
We kopen 'n winkel in grottaferrata.
You have a store in paris?
Heb je een winkel in parijs?
They had a store in little odessa.
Ze hadden 'n winkel in klein odessa.
It's a store in rome.
Het is een winkel in rome.
There's a store near the site.
Er is 'n winkel buiten de camping.
A store in hell.
Een winkel in de hel.
You have got to open a store in L.A., donna.
Jij moet 'n winkel openen in L.A., donna.
He's got a store at the pacific design center.
Heeft een winkel in het pacific design center.
He has a store.
Hij heeft 'n winkel.
Is there a store nearby?
Is er een winkel dichtbij?
When i was 8 she left me in a store. forgotten.
Toen ik 8 was, is ze me vergeten in 'n winkel.
What a name for a store.
Wat een naam voor 'n winkel.
You followed us into a store in broad daylight.
Je volgde ons in een winkel op klaarlichte dag.
She's from a store on tenth avenue.
Ze is van een winkel op tenth avenue.
If this keeps up, you will be opening a store.
Als 't zo doorgaat, kun je 'n winkel openen.
Now, he took her while her husband and son were in a store.
Haar man was even in 'n winkel.
My mom has a store and she owes money to the tax-office.
Mijn moeder heeft een winkel en moet nog belasting betalen.
What?- like in a store!
Net als in 'n winkel.
You robbed a store.
Je beroofde een winkel.
No, that's why i want to open a store there.
Daarom wil ik daar 'n winkel openen.
Whether it's a hybrid dog or a store like outdoor man.
Of het nu een hybride hond is of een winkel zoals outdoor man.
Maybe even a store.
Misschien zelfs 'n winkel.
My dad had a store there.
Mijn vader had daar een winkel.
My father had a store.
Mijn vader had een winkel.
Her dad ducked into a store.
Haar vader dook in een winkel.
Everyone take a store.
Iedereen neemt een winkel.

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0715

Woord voor woord vertaling


store
- de winkel bewaren opslaan te slaan store
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer