AIRPLANES IN NEDERLANDS

Vertaling van Airplanes in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 395, Tijd: 0.0643

Voorbeelden van het gebruik van Airplanes in een zin en hun vertaling

Airplanes were invented by natural selection.
Vliegtuigen werden uitgevonden door natuurlijke selectie.
Where do they go, the airplanes we never take?
Waar gaan die vliegtuigen heen die we nooit nemen?
You make paper airplanes for fun and hang them from the ceiling.
Je maakt papieren vliegtuigjes en hangt ze aan het plafond.
Refuses airplanes, trains, nuclear power.
Hij wil geen vliegtuig, HSL of centrale.

Was it, um, the paper airplanes or-or the dancing?
Waren het de papieren vliegtuigjes of het dansen?
You know how airplanes have black boxes?
Weet je hoe vliegtuigen zwarte dozen hebben?
Airplanes with remote control?
Vliegtuigen met afstandsbediening?
Like what?- computer solitaire, paper airplanes, last week's rubber-band war.
Solitaire, papieren vliegtuigjes... de elastiekoorlog van vorige week.
Everyone's riding in airplanes, and we're moving into jet airplanes.
Iedereen reist per vliegtuig en we gaan richting de straalvliegtuigen.
Yes, houses, airplanes, things.
Ja, huizen, vliegtuigjes, dingen.
They promise us airplanes, military advisers.
Ze beloven ons vliegtuigen, militaire raadgevers.
Airplanes as this had been the salvation of thousand of sick people and wounded.
Dit vliegtuig kon duizenden levens redden. zieken en gewonden.
Why aren't there any helicopters or airplanes?
Geen heil of vliegtuig te zien.
Airplanes... movie theaters, shopping malls.
Vliegtuigen... bioscopen, winkelcentra.
I hear you like building model airplanes.
Ik begreep dat je van model vliegtuigjes bouwen houdt.
It is everything ready and to the wait, of the airplanes to the carrier pigeon.
Alles en iedereen staat paraat. van vliegtuig tot postduif.
I'm starting to worry about your obsession with airplanes.
Ik begin me zorgen te maken over je obsessie met vliegtuigjes.
This cannot be accomplished... simply by building a lot of huge airplanes.
Dit kan niet worden verwezenlijkt... door gewoon een heleboel grote vliegtuigen te bouwen.
I can't stand airplanes anymore.
Ik kan geen vliegtuig meer verdragen.
How come you so much know about paper airplanes?
Hoe komt het dat je zoveel weet over papieren vliegtuigjes?
I can not hear airplanes or helicopters.
Ik hoor geen vliegtuigen of helikopters.
Your dad's a spaceman, and there you are with your toy airplanes.
Je vader is een ruimtevaarder en daar sta jij dan met je speelgoed vliegtuigjes.
Killing politicians and cops, bombing street corners and airplanes.
Politici en agenten doden, bomaanslagen op straat en in vliegtuigen.
I saw some little airplanes this morning.
Ik zag vanochtend een paar vliegtuigjes.
They throw rocks from airplanes.
Ze gooien stenen uit vliegtuigen.
Oh, i hate when people drop things out of airplanes.
Oh. ik haat het als mensen dingen neerzetten uit vliegtuigen.
I would wile away my time drawing airplanes in the class.
Ik verdeed mijn tijd met vliegtuigjes tekenen in de colleges.
I like to make paper airplanes.
Ik maak graag papieren vliegtuigjes.
Volf doesn't like to sleep in airplanes.
Volf slaapt niet graag in vliegtuigen.
You shouldn't fly, young japanese, you should make airplanes.
Je moet niet vliegen, jonge japanner, je moet vliegtuigen maken.

Uitslagen: 395, Tijd: 0.0643

ZIE OOK

Zie ook


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer