ALL CHILDREN IN NEDERLANDS

Vertaling van All Children in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 408, Tijd: 0.0594

alle kinderen (331) allemaal kinderen (28) allen kinderen (7)

Voorbeelden van het gebruik van All Children in een zin en hun vertaling

But not all children prove suitable.
Maar niet alle kinderen zijn geschikt.
All children are lonely.
Alle kinderen zijn eenzaam.
That's because they're all children.
Omdat ze allemaal kinderen zijn.
All children.
Alle kinderen.

We are all children in the eyes of God!
We zijn allen kinderen in gods ogen.
Because you are all children, my children.
Want jullie zijn allemaal kinderen, mijn kinderen.
We are all children of the declaration.
Wij zijn allen kinderen van de verklaring.
All children see monsters.
Alle kinderen zien monsters.
We are all children in the absence of our parents.
We zijn allemaal kinderen in de afwezigheid van onze ouders.
All children are beautiful, but not as beautiful as brady.
Alle kinderen zijn mooi, maar niet zo mooi als brady.
We're all children when we truly love.
We zijn allemaal kinderen als we van iemand houden.
But we are all children of the dark.
Maar we zijn allen kinderen van het donker.
We are all children.
Wij zijn allen kinderen.
All children rebel.
Alle kinderen komen in opstand.
For we are all children of earth.
We zijn allemaal kinderen van de aarde.
We are all children of the earth.
Wij zijn allemaal kinderen van de aarde.
In God's eyes we are all children.
Ln gods ogen zijn allen kinderen.
All children are dear to me.
Alle kinderen zijn me lief.
I love everyone. We're all children of God!
Ik hou van iedereen, we zijn allen kinderen van god.
We are all children of one god.
We zijn allemaal kinderen van één god.
All children are different.
Alle kinderen zijn anders.
All children grow up, except one.
Alle kinderen groeien op, behalve één.
They're all children.
Het zijn allemaal kinderen.
Oh, they're all children.
Oh, het zijn allemaal kinderen.
All children must be rescued and not disappear.
Alle kinderen moeten gered worden en niet verdwijnen.
Shalimar and jesse and you are all children of genome x.
Shalimar, jesse en jij zijn allemaal kinderen van genome x.
All children love to play games.
Alle kinderen spelen graag.
In the eyes of the prophets, we are all children.
Ln de ogen van de profeten zijn wij allemaal kinderen.
All children love games.
Alle kinderen houden van spelletjes.
The only thing that we have in common is that we're all children.
Het enige wat wij gemeen hebben is dat wij allemaal kinderen zijn.

Uitslagen: 408, Tijd: 0.0594

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "all children"


all minors
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer