ARE VERY IMPORTANT IN NEDERLANDS

Vertaling van Are Very Important in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 406, Tijd: 0.1197

zijn zeer belangrijk (34) zijn heel belangrijk (32) zijn erg belangrijk (44) zijn belangrijk (18) zijn groot belang (23) zijn zeer belangrijke (16) zijn belangrijke (14) bent erg belangrijk (10) is zeer belangrijk (9) is heel belangrijk (7) bent heel belangrijk (6) zijn heel belangrijke (6) is erg belangrijk (5) bent belangrijk (4) zeer belangrijk is (3)

Voorbeelden van het gebruik van Are Very Important in een zin en hun vertaling

Red blood cells are very important for distributing oxygen within your body.
Rode bloedcellen zijn zeer belangrijk voor het verspreiden van zuurstof door het lichaam.
Nooks are very important.
Die zijn heel belangrijk.
These are very important.
Deze zijn zeer belangrijk.
Differentiable manifolds are very important in physics.
Differentieerbare variëteiten zijn zeer belangrijk in natuurkunde.

Names are very important.
Namen zijn heel belangrijk.
Family meals are very important at nonnatus house, mrs busby.
Familie maaltijden zijn erg belangrijk bij nonnatus house, mevrouw busby.
Doctors are very important, josh.
Dokters zijn heel belangrijk.
These provisions are very important for remote areas and for peripheral regions of the community.
Deze maatregelen zijn zeer belangrijk voor afgelegen en perifere gebieden van de gemeeenschap.
These objectives are very important.
Deze doelstellingen zijn erg belangrijk.
Titles and appearances are very important for these people. especially for you and i.
Titels en uiterlijk zijn belangrijk voor deze mensen.
These sunday drives are very important to your father.
Deze uitstapjes zijn heel belangrijk voor je vader.
These are very important minerals for blood building.
Die mineralen zijn belangrijk voor het aanmaken van bloed.
Such gender-based statistics are very important for our future work.
Zulke statistieken op basis van geslacht zijn zeer belangrijk voor onze toekomstige werkzaamheden.
They are very important to how we communicate with each other.
Ze zijn erg belangrijk in onze communicatie met elkaar.
These are very important steps.
Dat zijn zeer belangrijke stappen.
Promoting health, prevention and self-help are very important for the elderly.
Gezondheidspromotie, preventie en zelfzorg zijn zeer belangrijk voor de senioren.
These surveillance reports are very important to us.
Die surveillancerapporten zijn erg belangrijk voor ons.
Because good grades are very important to your parents.
Want goede cijfers zijn belangrijk voor je ouders.
Friends are very important.
Vrienden zijn heel belangrijk.
There are very important people waiting.
Er zijn zeer belangrijke mensen aan het wachten.
These are very important issues and no one should ignore them.
Dit zijn belangrijke zaken, die niemand zou mogen negeren.
And these men are very important to me.
En deze mannen zijn erg belangrijk voor mij.
And grandparents are very important, because they are the transmitter of cultural evolution and information.
Grootouders zijn heel belangrijk omdat ze culturele evolutie en informatie doorgeven.
The compromise amendments that were eventually approved are very important.
De compromisamendementen die uiteindelijk werden goedgekeurd, zijn zeer belangrijk.
Now, manners are very important.
Manieren zijn belangrijk.
You're very important to me.
Je bent erg belangrijk voor me.
Well, the nolfies are very important business associates.
De nolfies zijn belangrijke zakenpartners.

Uitslagen: 406, Tijd: 0.1197

Zie ook


these are very important
dit zijn heel belangrijke
are all very important
zijn allemaal erg belangrijk
they are very important
ze zijn erg belangrijk
there are very important
er zeer belangrijke daar zijn belangrijke er zijn zeer grote
agreements are very important
overeenkomsten zijn heel belangrijk overeenkomsten zijn uiterst belangrijk
bees are very important
bijen zijn zeer waardevolle bijen zeer belangrijk zijn
objectives are very important
het wel zeer belangrijke doelstellingen doelstellingen zijn erg belangrijk
i think are very important
mijn mening heel belangrijk zijn voor mij belangrijk zijn is volgens mij uiterst belangrijk
there are two very important
er zijn twee hele belangrijke in het zijn er twee zeer belangrijke
issues that are very important
zaken die heel belangrijk zijn kwesties die zeer belangrijk zijn kwesties die bijzonder belangrijk zijn
that they are very important
dat die groot belang zijn dat ze erg belangrijk zijn
first impressions are very important
de eerste indruk is heel belangrijk de eerste indruk is erg belangrijk eerste indrukken zijn erg belangrijk
things that are very important
dingen die zeer belangrijk zijn dingen die heel belangrijk zijn
issues which are very important
kwesties groot belang zijn

Woord voor woord vertaling


are
- worden gaan zitten staan hebben
very
- zeer heel erg bijzonder uiterst
important
- belangrijk belang grote belangrijke belangrijker

"Are very important" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer