AS A FAMILY IN NEDERLANDS

Vertaling van As A Family in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 392, Tijd: 0.106

Voorbeelden van het gebruik van As A Family in een zin en hun vertaling

We are finally together again as a family, we are not running.
We zijn eindelijk weer samen als een familie, we gaan niet vluchten.
This way we can all enjoy football as a family.
Zo kunnen we als gezin van voetbal genieten.
As a family... we fed.
Als een familie... voedden wij ons.
But we live with our neighbors untouchable as a family.
Maar we leven maast de onaanraakbaren als een familie.

Actually, we just came to do some shopping as a family.
Eigenlijk, kwamen we enkel om met het gezin te winkelen.
We're gonna get through this together as a family.
We komen hier doorheen als gezin.
We can live as a family, can't we?
We mogen toch wel als gezin leven?
Let's start our day together, as a family.
Laten we onze dag samen beginnen, als een familie.
We cannot have photos up that might raise questions about us as a family.
We mogen geen foto's hebben... die vragen over ons gezin kunnen oproepen.
You spent time with us as a family.
Je hebt tijd bij ons gezin doorgebracht.
We will go as a family.
We gaan als gezin.
We're starting over as a family.
We beginnen opnieuw als een familie.
I prayed we would become closer as a family.
Dat we een hechter gezin zouden worden.
Whatever we do, we do as a family.
Wat we doen, doen we als een familie.
Whatever we do from now on, we do as a family.
Wat we ook doen, vanaf nu doen we 't als gezin.
Yes. but the point is we're going as a family.
Ja, maar we gaan als gezin.
This holiday is about getting back to nature and being together as a family.
Deze vakantie gaat over terug naar de natuur en samenzijn als een familie.
What we stand for as a family.
Waar wij voor staan, als een familie.
We have to stay together as a family.
We moeten samen blijven als gezin.
Drove a wedge between us, as a family.
Dreef een wig tussen ons, als een familie.
I want us to spend more time together- as a family.
Ik wil dat we meer tijd samen doorbrengen als gezin.
Let's eat. as a family.
Laten we eten, als gezin.
You gave me this town as a family.
Je gaf me deze stad als een familie.
We need to discuss something, though, as a family.
We moeten wel iets bespreken, als een familie.
We went as a family.
We gingen als gezin.
I so wish we could spend christmas together as a family.
Ik wou dat we kerst als gezin konden doorbrengen.
As a couple, as a family.
Als een paar, als een familie.
I want us to eat as a family.
Ik wil dat we eten als gezin.
We work together as a family.
We werken samen als een familie.
I remember that trip, how much fun we had as a family.
Dat uitstapje herinnerde ik me nog, hoeveel lol we hadden als gezin.

Uitslagen: 392, Tijd: 0.106

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "as a family"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer