AT LEAST ONCE A YEAR IN NEDERLANDS

Vertaling van At Least Once A Year in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 412, Tijd: 0.0517

ten minste eenmaal per jaar (147) minstens eenmaal per jaar (35) tenminste eenmaal per jaar (27) ten minste eens per jaar (22) ten minste éénmaal per jaar (9) minstens een keer per jaar (7) minstens éénmaal per jaar (7) minstens één maal per jaar (6) tenminste éénmaal per jaar (4) ten minste een maal per jaar (4) tenminste één keer per jaar (3)

Voorbeelden van het gebruik van At Least Once A Year in een zin en hun vertaling

The management board shall meet at least once a year.
De raad van bestuur komt ten minste eenmaal per jaar bijeen.
These controls shall take place at least once a year.
Deze controles dienen ten minste eenmaal per jaar plaats te vinden.
The commodities committee shall meet at least once a year at ministerial level.
Het comité voor grondstoffen komt minstens eenmaal per jaar bijeen op ministerieel niveau.
The ministerial trade committee shall meet at least once a year.
Het ministeriële handelscomité komt tenminste eenmaal per jaar bijeen.

At least once a year in patients with normal renal function.
Minstens eenmaal per jaar bij patiënten met een normale nierfunctie.
The scientific committee shall meet at least once a year.
Het wetenschappelijk comité komt ten minste eenmaal per jaar bijeen.
Such consultation shall take place at least once a year.
Dit overleg dient minstens eenmaal per jaar plaats te vinden.
Valuation shall be carried out at least once a year.
De waardering vindt ten minste éénmaal per jaar plaats.
At least once a year in patients with normal renal function.
Tenminste eenmaal per jaar bij patiënten met een normale nierfunctie.
Afterwards gynaecological examination should be repeated at least once a year.
Vervolgens dient gynaecologisch onderzoek ten minste eenmaal per jaar te worden herhaald.
The council shall meet at least once a year.
De raad komt ten minste eenmaal per jaar bijeen.
We vowed that we would meet at least once a year.
We zwoeren om minstens eenmaal per jaar te ontmoeten.
The general meeting must be convened at least once a year.
De algemene vergadering moet tenminste eenmaal per jaar bijeen geroepen worden.
At least once a year in patients with normal renal function.
Minstens een keer per jaar bij patiënten met een normale nierfunctie.
Such consultation shall be held at least once a year.
Dit overleg dient tenminste eenmaal per jaar te gebeuren.
National round tables should meet at least once a year.
In elke lidstaat zou minstens een keer per jaar een nationale rondetafelconferentie moeten worden gehouden.
A general meeting shall be held at least once a year.
De algemene vergadering komt ten minste een maal per jaar bijeen.
That consultation shall take place at least once a year.
Dit overleg dient minstens eenmaal per jaar plaats te vinden.
It shall meet at least once a year.
Hij komt ten minste eenmaal per jaar bijeen.
It shall meet at least once a year.
Dit comité komt tenminste eenmaal per jaar bijeen.
The summit shall meet at least once a year.
De top vergadert ten minste eenmaal per jaar.
The competition authorities of the parties shall meet at least once a year to.
De mededingingsautoriteiten van de partijen komen minstens eenmaal per jaar bijeen om.
The committee shall meet at least once a year.
Het comité komt ten minste eenmaal per jaar bijeen.
The committee shall meet in its ad hoc formation at least once a year.
Het comité komt in zijn ad hoc samenstelling ten minste eenmaal per jaar bijeen.
Meetings: the general forum shall meet at least once a year.
Vergaderingen: het algemeen forum komt ten minste eenmaal per jaar bijeen.
The scientific committee shall be convened by its chairman at least once a year.
Het wetenschappelijk comité wordt ten minste eenmaal per jaar door zijn voorzitter bijeengeroepen.
At least once a year the thermocouple and the pressure gauge must be calibrated.
Ten minste eens per jaar moeten het thermokoppel en de drukklep worden geijkt.
At least once a year the following shall be examined and assessed.
Ten minste eenmaal per jaar moeten de volgende elementen worden onderzocht en geëvalueerd.
The register shall be consolidated at least once a year.
Het repertorium wordt ten minste eenmaal per jaar geconsolideerd.
Such an assessment should be done at least once a year before the summer.
Een dergelijke toetsing moet ten minste eenmaal per jaar vóór de zomer worden uitgevoerd.

Uitslagen: 412, Tijd: 0.0517

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "at least once a year"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer