AT THE FUNERAL IN NEDERLANDS

Vertaling van At The Funeral in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 390, Tijd: 0.0503

Voorbeelden van het gebruik van At The Funeral in een zin en hun vertaling

At the funeral tomorrow.
Yeah, at the funeral.
Ja, op de begrafenis.
You were at the funeral.
Je was op de uitvaart.
You were at the funeral.
Je was op de begrafenis.

You're gonna be at the funeral.
Jij bent op de uitvaart.
I'm gonna be at the funeral.
Ik ben op de uitvaart.
And that's why i was at the funeral.
En dat is de reden waarom ik was op de begrafenis.
And i wasn't there at the funeral.
En ik was er niet op de begrafenis.
I saw you at the funeral.
Ik zag je op de uitvaart.
I had too much to drink at the funeral.
Ik heb te veel gedronken op de begrafenis.
Alex, i looked for you at the funeral.
Alex, ik heb naar je gezocht op de uitvaart.
Something was definitely going down between harry james and o'dell at the funeral.
Er was duidelijk iets aan de gang tussen harry james en o'dell op de begrafenis.
It's just, uh... she mentioned you at the funeral.
Ja, het is gewoon... ze had het over u op de uitvaart.
What would you and david talk about at the funeral?
Wat hebben david en jij besproken op de uitvaart?
You're still mad at me because of what happened at the funeral.
Je bent nog boos op me vanwege dat voorval op de begrafenis.
I saw you at the funeral.
Ik zag u op de begrafenis.
I saw you again at the funeral.
Ik zag je ook op de begrafenis.
I'm sorry i wasn't at the funeral.
Sorry ik was niet op de begrafenis.
There was a customs officer at the funeral.
Er was een douanebeambte op de begrafenis.
I have no idea what happened at the funeral.
Ik heb geen idee wat er gebeurde op de begrafenis.
I heard she said you were an ugly bitch at the funeral.
Ik hoorde haar zeggen dat jij een lelijk kreng was op de begrafenis.
I saw him yesterday at the funeral.
Ik zag hem gisteren op de begrafenis.
Saw you at the funeral.
Ik zag je op de begrafenis.
You saw me at the funeral.
Je hebt me gezien op de begrafenis.
Lancer's gonna do it at the funeral.
Lancer gaat het doen op de begrafenis.
I never got a chance to express my condolences at the funeral.
Ik kreeg nooit de kans om mijn medeleven uit te drukken op de begrafenis.
I remember she couldn't stop crying at the funeral.
Ik herinner me dat ze niet kon stoppen met huilen op de begrafenis.
Who was at the funeral?
Wie waren er bij de uitvaart?
Didn't i see you at the funeral today?
Was jij niet op die begrafenis?
I know, i was at the funeral.

Uitslagen: 390, Tijd: 0.0503

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer