AT THE PARK IN NEDERLANDS

Vertaling van At The Park in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 402, Tijd: 0.0665

Voorbeelden van het gebruik van At The Park in een zin en hun vertaling

She's not at the park or the church.
Ze is niet in het park of de kerk.
He's at the park with his mother.
Hij is in het park met zijn moeder.
I met those kids out at the park.
Ik heb die kinderen ontmoet in het stadion.
The ghost house at the park was really spooky.
Het spookhuis in het park was echt griezelig.

Bye-bye, honey. see you at the park. wish me luck.
Dag, schat, ik zie je in het stadion.
Jessica, something's happened at the park.
Er is iets gebeurd in het pretpark, jessica.
So, just another typical day at the park, huh?
Het was dus weer een rustig dagje in het pretpark?
We're gonna get another one at the park.
We halen een nieuwe in 't park.
At the park, and at the show.
In het park, en bij de show.
I was at the park.
Ik was in het park.
I was expecting her here at the park anyway.
Ik verwachtte haar hier toch in het park.
We were slacklining at the park.
We waren aan het slacklinen in het park.
I found him at the park.
Ik heb hem gevonden in het park.
Me too. I'm at the park with stella.
Ik ook, ik ben in het park met stella.
We can see ruby and aunty claire at the park today.
We konden vandaag ruby en tante claire zien in het park.
Met a guy at the park.
Ze ontmoette een vent in het park.
Fine, okay, meet me at the park tomorrow morning.
Prima, ontmoet me morgen in het park.
It's 7:30 and we're at the park.
Het is 7.30 en we zijn in het park.
Throw it like you did at the park.
Gooi het zoals je dat in het park deed.
Oh, we're at the park.
Oh, we zijn in het park.
We were just hanging out at the park.
We hingen gewoon rond in het park.
I smell engine oil at the park.
Ik ruik motorolie in het park.
It's our old room at the park chancery.
Het is onze oude kamer in het park chancery.
We just frump around at the park.
We slonzen alleen maar rond in het park.
She was at the park.
Ze was in het park.
You were at the park last night?
Was je gisteren in het park?
We're at the park woods motel.
We zijn bij het park woods motel.
At the park.
Bij het park.
Were you at the park last night?
Was je gisteravond in het park?
Just some guy at the park.
Gewoon iemand uit het park.

Uitslagen: 402, Tijd: 0.0665

Woord voor woord vertaling


park
- park parkeer park's parks parken
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer