BE BUILT IN NEDERLANDS

Vertaling van Be Built in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 412, Tijd: 0.1365

worden gebouwd (107) worden voortgebouwd (6) tot stand worden (3) worden gefundeerd (3) worden gemaakt (4) worden uitgebouwd (4) worden opgezet (5) voortbouwen (6) worden gegrondvest (6) worden opgebouwd (50) worden ontwikkeld (7) worden gebaseerd (10) gebouwd zijn (8) worden aangelegd (11) berusten (13) gebaseerd zijn (11) opgebouwd zijn (2)

Voorbeelden van het gebruik van Be Built in een zin en hun vertaling

The pipeline will be built and operated by tomsktransgaz, the subsidiary of gazprom.
De pijpleiding zal worden gebouwd en beheerd door tomsktransgaz, een dochterbedrijf van gazprom.
ITER will be built in cadarache near aix-en-provencein france.
ITER zal worden gebouwd in cadarache bij aix-en-provence, in frankrijk.
Similar relationships must be built for storage and other aspects of infrastructure.
Vergelijkbare betrekkingen moeten worden opgebouwd met betrekking tot opslag en andere infrastructuuraspecten.
Europe must be built with the participation of europeans.
Europa moet worden opgebouwd met de medewerking van de europese burgers.

All of these things can be built with what we know today.
Al deze dingen kunnen worden gebouwd met wat we vandaag weten.
Any sustained economic recovery in europe has to be built on job creation.
Duurzaam economische herstel in europa moet gebaseerd zijn op het scheppen van werkgelegenheid.
Europe cannot be built without the direct input of europeans.
Europa kan niet worden opgebouwd zonder rechtstreekse inbreng van de europeanen.
Europa should be built on the citizen's social agenda.
Europa moet worden gebouwd op de sociale agenda voor de burger.
That should be built on honesty.
Dat moet berusten op eerlijkheid.
Our relationship must be built on trust and regular contacts.
Onze betrekkingen moeten gebaseerd zijn op vertrouwen en regelmatige contacten.
The european democracy will be built with you.
De europese democratie zal samen met u worden gebouwd.
However, infrastructure should not be built just for the sake of it.
Infrastructuur mag echter niet zomaar worden aangelegd.
We're here to ensure that marriage can be built on trust.
Wij zijn er om te verzekeren dat het huwelijk op vertrouwen kan berusten.
An effective foreign policy has to be built on convincing defence capabilities.
Een doeltreffend buitenlands beleid moet gebaseerd zijn op solide defensiecapaciteit.
Without the support of its citizens europe cannot be built.
Zonder steun van de europese burgers kan europa niet worden opgebouwd.
The 2020 strategy must be built on such a foundation.
Die 2020-strategie moet echter gebouwd zijn op een degelijk fundament.
Mrs gál, constitutions and bridges must also be built by people.
Ook grondwetten en bruggen moeten door mensen worden gebouwd, mevrouw gál.
The future has to be built on two fundamental facts.
De toekomst moet op twee feiten worden opgebouwd.
The steering mechanism shall be built as to self-centre.
De stuurvoorziening moet zo gebouwd zijn dat zij zelfcentrerend is.
The airport wasn't gonna be built in halton anyway.
De luchthaven zou hoe dan ook niet worden gebouwd in halton.
Examples on which further action will be built.
Voorbeelden van activiteiten waarop verdere acties zullen worden gebaseerd.
What was here can be built again.
Wat ooit geweest is, kan weer worden opgebouwd.
The following systems will be built and operated.
De volgende systemen zullen worden ontwikkeld en beheerd.
The house of islam will not be built on violence.
Het huis van de islam mag niet gebouwd zijn op geweld.
The city can be built.
De stad kan worden gebouwd.
Democracy must be built from the bottom up, not the other way around.
De democratie moet van onderaf worden opgebouwd en niet andersom.
The european research area is the foundation on which this knowledge society must be built.
De europese onderzoeksruimte is het fundament waarop die kennismaatschappij moet worden gebouwd.
In addition there are several voluntary initiatives that can be built on.
Daarnaast zijn er verschillende initiatieven op basis van vrijwilligheid die verder kunnen worden ontwikkeld.
The new programme should be built on the achievements of the previous programmes.
Met het nieuwe programma moet worden voortgebouwd op de resultaten van de eerdere programma's.
Our relationship with india cannot be built only through bilateral cooperation.
Onze relatie met india kan niet uitsluitend via bilaterale samenwerking worden opgebouwd.

Uitslagen: 412, Tijd: 0.1365

Woord voor woord vertaling


built
- gebouwd gemaakt heb aangelegd de bouw
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer