BEGINS WITH IN NEDERLANDS

Vertaling van Begins With in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 407, Tijd: 0.0583

Voorbeelden van het gebruik van Begins With in een zin en hun vertaling

The curse begins with four words.
De vloek begint met vier woorden.
Every life begins with a birth.
Elk leven begint met een geboorte.
The test begins with the collection of samples for determining the baseline values.
De test wordt gestart met het nemen van de monsters om de uitgangswaarden te bepalen.
It begins with a love story.
Het begint met een liefdesverhaal.

Our coverage begins with sherrie stone at the US coast guard station in baton rouge.
We beginnen met sherrie stone bij de kustwacht in baton rouge.
Our coverage begins with rachel sachs at the statehouse in phoenix.
We beginnen met rachel sachs in het statengebouw in phoenix. rachel?
But every new journey begins with a single step.
Maar elke nieuwe reis begint met één enkele stap.
The second beginning begins with the word"Christ.
Het" tweede begin" begint met het woord" christus.
Of course twinkling begins with a T!' said the king sharply.
Natuurlijk twinkling begint met een T!' zei de koning scherp.
Fishing begins with bait.
Vissen begint met aas.
Email begins with.
E-mail begint met.
Security begins with reconciliation.
Veiligheid begint met verzoening.
His name begins with H. right.
Zijn naam begint met H. goed.
Every betrayal begins with trust.
Ieder verraad begint met vertrouwen.
Every kiss begins with Kay"?
Elke kus begint met kay.
It begins with an overview.
Het begint met een overzicht.
It begins with an"F.
Het begint met een "F.
It begins with a"dis." dis, dis--?
Het begint met dys.
Everything begins with listening.
Alles begint met luisteren.
ED BARNHART: the popul vuh begins with nothing.
De popul vuh begint met niets.
All life begins with water.
Al het leven begint met water.
But the struggle begins with words.
Maar de strijd begint met woorden.
The story begins with a guy who just turns 38.
Het verhaal begin met een kerel die net 38 is geworden.
The latest quest begins with an ultra-high-resolution digital infrared road map.
De laatste zoektocht start met 'n hoge resolutie digitale infrarode kaart.
The best part is where the beat begins with immediately after a pause.
Het mooiste deel is waar de beat begint, met meteen daarna een pauze.
The path to your true fate begins... begins with.
Het pad naar jouw lot begint... begint met.
So tomorrow begins with sunrise yoga.
Dus morgen beginnen we met zonsopkomst yoga.
Every journey begins with the first step.
Elk avontuur begint bij de eerste stap.
Well, it begins with sparring.
Nou, het begint met sparren.
The path of a warrior begins with the first rite of ascension.
Het begint allemaal met de eerste intredingsrite.

Uitslagen: 407, Tijd: 0.0583

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "begins with"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer