BREAST MILK IN NEDERLANDS

Vertaling van Breast Milk in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 398, Tijd: 0.0416

de moedermelk (180) borstmelk (15) de moedermelk wordt uitgescheiden (11) borst melk (4)

Voorbeelden van het gebruik van Breast Milk in een zin en hun vertaling

The excretion of SIFROL into breast milk has not been studied in women.
Uitscheiding van SIFROL in de moedermelk is niet onderzocht bij vrouwen.
We served alien breast milk to our church!
We hebben buitenaardse borstmelk aan onze kerk gegeven.
Budesonide is excreted in breast milk.
Budesonide wordt uitgescheiden in de moedermelk.
Animal studies have shown secretion of obinutuzumab in breast milk see section 5.3.
Dieronderzoeken hebben aangetoond dat obinutuzumab in de moedermelk wordt uitgescheiden zie rubriek 5.3.

There's breast milk in the freezer.
Er zit borstmelk in de vriezer.
It is not known whether amlodipine is excreted in breast milk.
Het is niet bekend of amlodipine wordt uitgescheiden in de moedermelk.
IKERVIS is likely to be present in breast milk in very small amounts.
IKERVIS is waarschijnlijk in zeer kleine hoeveelheden in de moedermelk aanwezig.
It is not known whether ventavis enters the breast milk.
Het is niet bekend of ventavis in de moedermelk wordt uitgescheiden.
She splattered breast milk all over the dashboard.
Ze sputterde borst melk over de gehele dashboard.
Breast milk is best for babies.
Borstmelk is het beste voor baby's.
It smells of another woman's breast milk, not mine.
Het ruikt borstmelk van een andere vrouw, niet de mijne.
Mrs. edie, we're running low on breast milk.
Edie, we hebben haast geen borst melk meer.
Studies in rats have shown excretion of tolvaptan in breast milk.
Onderzoeken met ratten hebben aangetoond dat tolvaptan in de moedermelk wordt uitgescheiden.
Lactation it is unknown whether ustekinumab is excreted in human breast milk.
Borstvoeding het is niet bekend of ustekinumab bij de mens wordt uitgescheiden in de moedermelk.
I bet she would hook us up with some breast milk.
Ik wed dat zij ons wel aan wat borst melk kan geven.
Modigraf passes into breast milk.
Modigraf komt in de moedermelk.
Animal studies have shown excretion of anidulafungin in breast milk.
Uit experimenteel onderzoek bij dieren is gebleken dat anidulafungine in de moedermelk wordt uitgescheiden.
Breast milk. go on.
Borstmelk, ga door.
Animal studies have shown excretion of idursulfase in breast milk.
Uit dieronderzoek blijkt dat idursulfase in de moedermelk wordt uitgescheiden.
That's Nia's breast milk in that bottle.
Dat is nia's borstmelk in die fles.
Breast-feeding it is unknown whether atryn is present in breast milk.
Borstvoeding het is onbekend of atryn aanwezig is in de moedermelk.
Animal studies have shown excretion of lacosamide in breast milk.
Bij dieronderzoek is aangetoond dat lacosamide in de moedermelk wordt uitgescheiden.
Mmm.'Cause I... i heard that about new mothers and breast milk.
Want dat heb ik vernomen over nieuwe moeders en borstmelk.
Animal studies have shown excretion of anidulafungin in breast milk.
Uit experimenteel onderzoek bij dieren is gebleken dat anidulafungin in de moedermelk wordt uitgescheiden.
Animal experiments have shown that ciprofloxacin passes the placenta and is excreted in breast milk.
Dierexperimenten hebben aangetoond dat ciprofloxacine de placenta passeert en wordt uitgescheiden in borstmelk.
Ceftazidime crosses the placenta readily, and is excreted in the breast milk.
Ceftazidim dringt gemakkelijk door de placenta en wordt in de moedermelk uitgescheiden.
The escitalopram in its system came from breast milk.
Het escitalopram in zijn systeem kwam van borstmelk.
Nevirapine readily crosses the placenta and is found in breast milk.
Nevirapine passeert de placenta gemakkelijk en is teruggevonden in de moedermelk.
Animal studies have shown excretion of prasugrel in breast milk.
Uit experimenteel onderzoek bij dieren is gebleken dat prasugrel in de moedermelk wordt uitgescheiden.

Uitslagen: 398, Tijd: 0.0416

Woord voor woord vertaling


breast
- borst borstkanker breast de borsten de moedermelk wordt
milk
- melk milk de moedermelk zuivel uitgescheiden

S Synoniemen van "breast milk"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer