BUT I DON'T HAVE IN NEDERLANDS

Vertaling van But I Don't Have in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 395, Tijd: 0.082

maar ik heb geen (223) maar ik heb niet (70) maar ik hoef niet (6) maar ik heb niets (4)

Voorbeelden van het gebruik van But I Don't Have in een zin en hun vertaling

Well, I'm sorry, but i don't have good news.
Het spijt me, maar ik heb geen goed nieuws.
But i don't have the paper itself.
Maar ik heb niet het papier zelf.
But i don't have bad dreams in your bed!
Maar ik heb geen nachtmerries in jouw bed.
But i don't have a choice, do I?
Maar ik heb geen keuze, toch?

But i don't have to know an answer.
Maar ik hoef niet perse een antwoord te hebben.
Yeah, but i don't have much time.
Ja, maar ik heb niet veel tijd.
But i don't have to go.
Maar ik hoef niet. maar ik wel.
But i don't have tools for the blind here.
Maar ik heb niets om de blinde te helpen.
But i don't have much choice.
Maar ik heb niet veel keus.
But i don't have a problem with anger.
Maar ik heb geen probleem met woede.
Okay, but i don't have a thing to wear.
Oké, maar ik heb niets om aan te trekken.
But i don't have to share in their beliefs to profit from them.
Maar ik hoef niet in hun geloof te delen om van ze te profiteren.
But i don't have your phone number.
Maar ik heb niet je telefoonnummer.
Locker 32, but i don't have the key.
Kluisje 32, maar ik heb geen sleutel.
But i don't have much time.
Maar ik heb niet veel tijd.
But i don't have a team.
Maar ik heb geen team.
But i don't have to sleep with their murderer.
Maar ik hoef niet te slapen met hun moordenaar.
But i don't have it.
Maar ik heb niets.
But i don't have $50.
Maar ik heb geen 50 dollar.
No. but i don't have to know to like.
Maar ik hoef niet te weten om van te houden.
But i don't have one of your friends, i have you.
Maar ik heb niet een van uw vrienden, ik heb u.
Well, but i don't have much time.
Goed. maar ik heb niet veel tijd.
But i don't have a driver's license.
Maar ik heb geen rijbewijs.
But i don't have a date to the fall fling.
Maar ik heb geen date voor het herfstbal.
But i don't have that much time.
Maar ik heb niet zo veel tijd.
Yeah, but i don't have very much money.
Ja, maar ik heb niet heel veel geld.
I would love to help, but i don't have a bald patient.
Ik zou graag helpen maar ik heb geen kale patiënt.
I'm not sure why, but i don't have much time.
Ik weet niet waarom, maar ik heb niet veel tijd meer.
But i don't have ID.
Maar ik heb geen ID.
Sorry, clark but i don't have a choice.
Het spijt me clark maar ik heb geen keuze.

Uitslagen: 395, Tijd: 0.082

Zie ook


but i don't have any
maar ik heb geen
but i don't have time
maar ik heb geen tijd
but i don't have anything
maar ik heb niets
but i don't have it
maar ik heb het niet
but i don't have enough
maar ik heb niet genoeg
but i don't have anyone
maar ik heb niemand
but what i don't have
maar wat ik niet heb
but i don't have a choice
maar ik heb geen keus
but i don't have any money
maar ik heb geen geld
but i don't have much time
maar ik heb niet veel tijd
but i don't have the money
maar ik heb het geld niet
but i don't have any cash
maar ik heb geen geld
but i don't have any choice
maar ik heb geen keus
but i don't have a clue
maar ik heb geen idee
but i don't have a home
maar ik heb geen thuis maar ik heb geen huis
but i don't have that kind
maar ik heb niet zoveel maar heb er geen
but i don't have a problem
maar ik heb geen probleem
but i don't have a car
maar ik heb geen auto
but i don't have any time
maar ik heb geen tijd
but i don't have any proof
maar ik heb geen bewijs

Woord voor woord vertaling


but
- maar echter doch behalve
don't
- niet heb geen maakt doe geen toch
have
- hebben zijn moet al er

S Synoniemen van "but i don't have"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer