CAN BE FOUND IN NEDERLANDS

Vertaling van Can Be Found in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 411, Tijd: 0.0737

kan worden gevonden (135) kunnen worden gevonden (65) zie (19) kunnen worden aangetroffen (9) kunnen gevonden worden (8) kan worden aangetroffen (5) zal worden gevonden (3) kunnen worden teruggevonden (2) kon worden gevonden (3) can be found (5)

Voorbeelden van het gebruik van Can Be Found in een zin en hun vertaling

It can be found nowhere else in the world.
Het kan worden gevonden nergens anders in de wereld.
Further information can be found on: and for alternatives to aldicarb as a pesticide.
Voor meer informatie zie: and voor alternatieven voor aldicard als pesticide.
The 2010 annual report can be found in doc.
Het jaarverslag van 2010 kan worden gevonden in doc.
Objections and opinions expressed during the consultation can be found at.
Voor bezwaren en standpunten in het kader van de raadpleging zie.

This information can be found in the haas machine installation manual.
Deze informatie kan worden gevonden in de haas machine installatiehandleiding.
Further details can be found at www.esffm.org.
Further details can be found at www.esffm.org.
Influences of knupfer can be found in Steen's use of composition and colour.
Invloeden van knüpfer kunnen worden gevonden in steens gebruik van compositie en kleur.
The text of the opinion can be found at.
Voor de tekst van het advies, zie.
Previous tenders and procurement opportunities can be found in the archive.
Previous tenders and procurement opportunities can be found in the archive.
More information about the cor can be found on its website at.
Meer informatie over het cvdr kan worden gevonden op zijn website.
Additional details can be found in chapters 2 and 9 of the main report.
Aanvullende details kunnen worden gevonden in hoofdstuk 2 en 9 van het hoofdrapport.
The answer to this can be found in embodied energy.
Het antwoord hierop kan worden gevonden in opgenomen energie.
More details can be found in press release 8508/09.
Voor nadere bijzonderheden, zie persmededeling8508/09.
They can be found.
Ze kunnen gevonden worden.
Further details can be found in chapter 9 of the main report.
Verdere details kunnen worden gevonden in hoofdstuk 9 van het hoofdrapport.
That structure can be found in stories.
Die structuur kan worden aangetroffen in verhalen.
All of our endings can be found in our beginnings.
Al onze eindes kunnen gevonden worden in ons begin.
More information can be found in press release 16450/10.
Voor meer informatie: zie persmededeling 16450/10.
Further information can be found at the foundation web site at http://www.eurofound.ie/.
Meer informatie kan worden gevonden op de website van de slichting http:/www.eurofound.ie/.
Other inspiring models can be found in rwanda, mozambique, and sierra leone.
Andere inspirerende modellen kunnen worden gevonden in rwanda, mozambique en sierra leone.
Asia can be found to the west and i will prove it!
Azië kan worden gevonden in het westen... en ik zal het bewijzen.
The list can be found in the configuration dialog.
De lijst kan worden gevonden in de instellingendialoog.
The numbers can be found in NFPA standards 49 and 325, latest editions.
De getallen kunnen worden gevonden in NFPA standards 49 en 325, laatste druk.
I hope a solution can be found.
Ik hoop dat een oplossing kan worden gevonden.
Details of these national sources can be found in the national reports themselves.
Bijzonderheden van deze nationale bronnen kunnen worden gevonden in de nationale rapporten zelf.
More information on eeurope can be found at.
Meer informatie over eeurope kan worden gevonden op.
Folk elements can be found on all of their albums.
Folkelementen kunnen worden gevonden op al hun albums.
More information on the fine imposed by OPTA can be found at.
Meer informatie over de door de OPTA opgelegde boete kan worden gevonden op.
All consultations can be found on the Commission's website.
Alle raadplegingen kunnen worden gevonden op de website van de commissie.
I doubt whether a solution can be found without new elections.
Ik betwijfel of zonder nieuwe verkiezingen een oplossing kan worden gevonden.

Uitslagen: 411, Tijd: 0.0737

Zie ook


they can be found
kunnen ze worden gevonden
that can be found
die kunnen worden gevonden
it can be found
kunt ze terugvinden het kan gevonden worden hij kan worden gevonden dit gevonden kan worden
balance can be found
een balans kan worden gevonden een evenwicht kan worden gevonden het evenwicht kan gevonden worden
details can be found
details can be found informatie kunt u vinden details kunnen worden gevonden
can sometimes be found
kan soms worden gevonden kan soms hervonden worden is soms te vinden
itself can be found
zelf kan gevonden worden zelf kunt u vinden
can be found anywhere
kan gevonden worden overal kan je overal vinden
can be found here
kan hier worden gevonden
problems can be found
problemen kunnen worden gevonden
evidence can be found
bewijs gevonden kan worden

Woord voor woord vertaling


can
- kan mag zal wel kunnen
found
- gevonden heb aangetroffen ontdekte geconstateerd
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer