CLOSER TOGETHER IN NEDERLANDS

Vertaling van Closer Together in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0483

dichter bij elkaar (175) nader elkaar (66) dichterbij elkaar (8) de toenadering (7) nauwer samen (4) hechter (4) beter elkaar (3)

Voorbeelden van het gebruik van Closer Together in een zin en hun vertaling

Closer together.
Dichter bij elkaar.
Sex doesn't necessarily bring people closer together.
Seks hoeft mensen niet dichter bij elkaar te brengen.
So we could come closer together.
Zodat we dichter bij elkaar konden komen.
I thought it would bring us closer together.
Ik dacht dat het ons dichterbij elkaar zou brengen.

This meant they must have been closer together in the past.
Dit betekent dat ze in het verleden dichterbij elkaar moeten zijn geweest.
Bringing them closer together and forming a liquid.
Ze komen dichter bij elkaar en vormen een vloeistof.
Perhaps our shared tragedies will... bring us closer together.
Misschien zal onze gedeelde drama's ons hechter brengen.
They're far closer together than that.
Ze zitten nog veel dichter bij elkaar dan dat.
That just drew us closer together.
Dat maakte ons hechter.
Sometimes tragedy brings people closer together.
Soms brengen tragedies mensen dichter bij elkaar.
And i want us to find the things that draw us closer together.
Ik wil dat we dingen vinden die ons hechter zullen maken.
More people are building houses now, closer together.
Meer mensen bouwen huizen, en dichter bij elkaar.
But in a funny way, it's brought us closer together.
Maar we zijn nu wel hechter.
You know, sometimes a tragedy can bring people closer together.
Je weet wel, soms kan een tragedie mensen dichter bij elkaar brengen.
Maybe it will bring you closer together.
Misschien brengt 't jullie dichter bij elkaar.
These machines will bring us closer together.
Deze machines brengen ons dichter bij elkaar.
That would bring us even closer together.
Dat brengt ons nog dichter bij elkaar.
That will bring asia and europe closer together.
Dat brengt azië en europa dichter bij elkaar.
Stand closer together.
Sta dichter bij elkaar.
Have everyone stand closer together.
Iedereen dicht bij elkaar staan.
Uh, a little closer together.
Beetje dichter bij elkaar.
Animal claws would be closer together, right?
Dierenpoten zouden dichter bij elkaar moeten staan, toch?
Move them closer together.
Dichter bij elkaar.
And now! move it closer together.
En nu dichter bij elkaar.
A little closer together, please.
Een beetje dichter bij elkaar.
Get closer together.
Ga korter bijeen staan.
Get closer together.
Een beetje dichter bij elkaar.

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0483

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer