COME DOWN HERE IN NEDERLANDS

Vertaling van Come Down Here in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 408, Tijd: 0.1079

Voorbeelden van het gebruik van Come Down Here in een zin en hun vertaling

Come down here and make it right.
Kom hier en maak het weer goed.
Come down here and bring your bag of tricks.
Kom hier en breng je trukendoos mee.
Can you come down here please?
Kan je hierheen komen, alsjeblieft?
No, paige. come down here before somebody recognizes you.
Kom hier voordat iemand je herkent.

He couldn't come down here and ask me himself?
Kon hij niet hierheen komen en het zelf aan mij vragen?
If you come down here, they won't find you.
Als je hier bent, vinden ze je niet.
Can you come down here?
Kun je hierheen komen?
Come down here, boys.
Kom hier, jongens.
Jesse, come down here, please.
Jesse, kom hierheen, alsjeblieft.
You come down here, you circle me.
Je komt hier, loopt om me heen.
Just come down here, pick us up. we will square things away.
Kom hierheen, haal ons op en we regelen alles.
You, come down here.
Hierheen komen, jij.
Come down here, i said!
Kom hier, zei ik.
You come down here on business trips, and we steal lunch hours.
Je komt hier op zakenreis en we gebruiken de lunchpauzes.
Come down here.
Kom hierheen.
Many people come down here to visit!
Veel mensen komen hier op bezoek!
Come down here and help!
Kom hier en help.
Why else would i come down here with only one man?
Waarom zou ik anders hierheen komen met slechts één persoon?
Come down here so i can see you better.
Kom hierheen, zodat ik je beter kan zien.
Well, come down here and see to denise.
Kom hier en kijk naardenise.
Vin, don't make me have to come down here again for this.
Vin, laat me niet nog een keer hierheen komen voor dit.
You come down here to do what?
Je komt hier wat doen?
And people like you only come down here for one reason, money.
Mensen als jij komen hier alleen om geld.
I didn't come down here to beg for mercy!
Ik kwam hier niet om te smeken om genade.
Look, lady, how many times do i have to come down here?
Luister, dame, hoeveel keer moet ik hierheen komen?
Come down here and fight me!
Kom hierheen en vecht met me!
Thank god. come down here and lie on the turkey with me.
Kom hier heen en lig samen met mij op de kalkoen.
You come down here, you will be arrested in a second!
Als je hierheen komt, wordt je in een seconde gearresteerd!
Come down here for the harvest.
Komen hier voor de oogst.
Real dumb.- i didn't come down here to fight with you.
Ik kwam hier niet om ruzie te maken.

Uitslagen: 408, Tijd: 0.1079

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer