CROSS-BORDER PAYMENTS IN NEDERLANDS

Vertaling van Cross-Border Payments in het Nederlands

Uitslagen: 403, Tijd: 0.0476

grensoverschrijdende betalingen (181) de grensoverschrijdende betalingen (11) het grensoverschrijdende betalingsverkeer (10) grensoverschrijdend betalingsverkeer (4) voor grensoverschrijdende betalingen (3) grensoverschrijdende betaling (3)

Voorbeelden van het gebruik van Cross-Border Payments in een zin en hun vertaling

On cross-border payments in the community.
Betreffende grensoverschrijdende betalingen in de gemeenschap.
Promote the efficiency of cross-border payments.
De doelmatigheid van het grensoverschrijdende betalingsverkeer te bevorderen;
TARGET handled more cross-border payments than anticipated.
TARGET verwerkte meer grensoverschrijdende betalingen dan verwacht.
Transparency and performance of cross-border payments(Rapporteur: klaus Meyer-Horn) CES 854/94.
Uitvoering grensoverschrijdende betalingen- kwaliteit en doorzichtigheid CES 854/94 rapporteur: meyer-horn juli 1994.

Opinion on a new regulation on cross-border payments in the community CON/ 2009/1.
Advies inzake een nieuwe verordening inzake grensoverschrijdende betalingen in de gemeenschap CON/2009/1.
Opinion on amendments to the reporting obligations for cross-border payments CON/ 2005/37.
Advies inzake wijzigingen van de rapportageverplichtingen voor grensoverschrijdende betalingen CON/2005/37.
Cross-border payments.
Grensoverschrijdende betalingen.
Cross-border payments in euro.
Grensoverschrijdende betalingen in euro.
Promote the efficiency of cross-border payments;
De doelmatigheid van het grensoverschrijdende betalingsverkeerte bevorderen;
Cross-border payments in euro.
Grensoverschrijdende betalingen in euro's.
Why were cross-border payments so expensive?
Waarom waren grensoverschrijdende overmakingen zo duur?
On cross-border payments in euro.
Betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro.
But cross-border payments are subject to different conditions from those applying to domestic payments.
Bij grensoverschrijdende betalingen gelden echter andere voorwaarden dan in het binnenlandse betalingsverkeer.
Cross-border payments in foreign currencies, which entail high fees;
Grensoverschrijdende betalingen in vreemde valuta, die hoge kosten met zich brengen;
For the cross-border payments regulation.
Voor de verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen.
Article 5 measures for facilitating cross-border payments 1. 2.
Artikel 5 maatregelen ter vergemakkelijking van grensoverschrijdende betalingen 1.
Cross-border payments 2.1.2.2.
Grensoverschrijdende betalingen2.1.2.2. verzekeringssector2.1.2.3. effectenbeurzen.
Charges for cross-border payments and corresponding national payments.
Kosten van grensoverschrijdende betalingen en overeenkomstige binnenlandse betalingen.
Cross-border payments in the community.
Grensoverschrijdende betalingen in de gemeenschap.
The importance of cross-border payments for SMEs;
De betekenis van grensoverschrijdende betalingen voor het MKB;
Cross-border payments in the EU.
Grensoverschrijdende betalingen in de EU.
Cross-border payments services are still something of a grey area.
Grensoverschrijdende betalingen bevinden zich vooralsnog in een grijs gebied.
Cross-border payments services are still something of a grey area.
Grensoverschrijdende betalingen bevinden zich vooralsnog in een grijze zone.
Guarantee of cross-border payments.
Garantie van grensoverschrijdende betalingen.
ECB opinion on community legislation on cross-border payments.
Advies van de ECB betreffende gemeenschapswetgeving ten aanzien van grensoverschrijdende betalingen.
ECB opinion on german reporting obligations for cross-border payments.
Ecb-advies inzake in duitsland geldende rapportageverplichtingen voor grensoverschrijdende betalingen.
Charges for cross-border payments.
Kosten van grensoverschrijdende betalingen.
Impact of regulation 2560 on charges for cross-border payments.
Gevolgen van verordening 2560 voor de kosten van grensoverschrijdende betalingen.
Regulation[(EC) 2560/2001] on cross-border payments.
Verordening( EG) nr.2560/2001 betreffende grensoverschrijdende betalingen.
Banks only exceptionally provided written information about the time for execution of cross-border payments.
Slechts bij uitzondering verschaften banken informatie over de uitvoeringstermijn voor grensoverschrijdende betalingen.

Uitslagen: 403, Tijd: 0.0476

Zie ook


for cross-border payments
voor grensoverschrijdende betalingen
cross-border interest payments
grensoverschrijdende rentebetalingen
making cross-border payments
grensoverschrijdende betalingen
all cross-border payments
alle grensoverschrijdende betalingen
remote cross-border payments
grensoverschrijdende betalingen op afstand grensoverschrijdende betaling afstand
in cross-border payments
van het grensoverschrijdende betalingsverkeer bij grensoverschrijdende betalingen in het grensoverschrijdende betalingsverkeer
cross-border payments which
grensoverschrijdende betalingen die
to cross-border payments made
tot grensoverschrijdende betalingen van grensoverschrijdende betalingen is grensoverschrijdende betalingen
obstacles to cross-border payments
hindernissen voor grensoverschrijdende betalingen de belemmeringen voor grensoverschrijdende betalingen de belemmeringen in het grensoverschrijdende betalingsverkeer
cross-border payments within target
grensoverschrijdende betalingen binnen target
directive on cross-border payments
een richtlijn betreffende grensoverschrijdende betalingen de richtlijn betreffende grensoverschrijdende betalingen
cross-border payments and corresponding
grensoverschrijdende betalingen en overeenkomstige
prices for cross-border payments
de kosten voor grensoverschrijdende betalingen
for national and cross-border payments
voor binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen
for cross-border payments in euro
van grensoverschrijdende betalingen in euro
the costs of cross-border payments
de kosten van grensoverschrijdende betalingen
reporting obligations for cross-border payments
meldingsverplichtingen voor grensoverschrijdende betalingen de rapportageverplichtingen voor grensoverschrijdende betalingen

Woord voor woord vertaling


cross-border
- grensoverschrijdende het grensoverschrijdend is grensoverschrijdende transnationale de grensoverschrijdende
payments
- betalingen betalen uitkeringen payments betalingsverkeer

"Cross-border payments" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer