DAMASCUS IN NEDERLANDS

Vertaling van Damascus in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 397, Tijd: 0.0379

Voorbeelden van het gebruik van Damascus in een zin en hun vertaling

Ayyub remained governor of damascus under nur ad-din's rule.
Ajjoeb bleef gouverneur van damascus onder nur ad-dins leiding.
Damascus, germantown, aspen hill in maryland.
Damascus, germantown, aspen hill in maryland.
Muna's missing in damascus.
Muna wordt vermist in damascus.
I think Muna's gone missing in damascus.
Ik geloof dat muna vermist wordt in damascus.

My daughter's gone missing here, in damascus.
Mijn dochter wordt vermist hier in damascus.
If i don't see you in damascus.
Als ik je niet zie in damascus.
Still in damascus.
Nog steeds in damascus.
Relations between london and damascus are a little tense.
De betrekkingen tussen londen en damascus zijn een beetje gespannen.
The hejaz railway ran from istanbul to medina via damascus.
De hijaz-spoorlijn liep van istanbul naar medina via damascus.
Urgent: security forces arrests blogger ahmed abu el-kheir in damascus syria mar15.
Dringend: veiligheidstroepen arresteren blogger ahmed abu el-kheir in damascus syria 15maart.
Nancy was born in damascus.
Nancy is in damascus geboren.
In 1998, the brits logged him as active in damascus.
In 1998 noteerden de britten hem als aktief in damascus.
ETF, damascus chamber of industry.
ETF, kamer van koophandel damascus.
He was born in damascus, syria.
Hij is geboren in damascus, syrië.
We're in damascus.
We zitten in damascus.
It's damascus steel.
Het is damascus staal.
Free the damascus three.
Bevrijd de damascus boom.
This is damascus gate.
Dat is de damascus poort.- wauw.
Hitler had 30 damascus blades hand forged... as presents for his top commanders.
Hitler liet 30 damaststalen messen maken als cadeau voor zijn hoogste bevelhebbers.
We will sell the car in damascus.
In damascus verkopen we de auto.
The one in damascus, here in new York?
Is diegene uit damascus hier in new york?
This damascus woman is the sign we have been waiting for.
Die vrouw uit damascus is het teken waar we op zaten te wachten.
The damascus was loaded with explosives, enough to take out oahu.
De damascus zat zo vol met explosieven.
It used to rain quite a bit in damascus, in winter.
In damascus was er soms veel regen in de winter.
We know you didn't meet him until damascus.
Je zag hem pas in damascus.
The fourth meeting of the euro-arab dialogue was held in damascus.
Vierde vergadering van de europees-arabische dialoog te damas.
Have you been in damascus, mr. Lawrence?
Bent u in damascus geweest?
Europe therefore cautiously distanced itself from the damascus government.
Europa heeft toen voorzichtigheidshalve afstand genomen van het bewind in damascus.
The suspension of relations with damascus was a political mistake.
Het bevriezen van de betrekkingen met syrië was een politieke vergissing.
And this isn't damascus.
En we zitten niet in damascus.

Uitslagen: 397, Tijd: 0.0379

SYNONIEMEN

S Synoniemen van "damascus"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer