DEEPER THAN THAT IN NEDERLANDS

Vertaling van Deeper Than That in het Nederlands

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0614

dieper dan dat (20) verder dan dat (7) zit dieper (2)

Voorbeelden van het gebruik van Deeper Than That in een zin en hun vertaling

They will go deeper than that.
Ze gaan dieper dan dat graven.
It goes much deeper than that.
Het gaat veel verder dan dat.
It's deeper than that jake.
Het zit dieper dan dat jake.
It goes deeper than that.
Het zit dieper.

This goes deeper than that.
Dit gaat dieper dan dat.
It was a little deeper than that.
Het ging wel wat verder dan dat.
So, it's deeper than that, really.
Het gaat dieper dan dat.
But it also goes deeper than that.
Maar het ook gaat verder dan dat.
It's much deeper than that.
Het gaat veel verder dan dat.
It goes much deeper than that.
Het gaat dieper dan dat.
Or does it go a little bit deeper than that?
Of gaat het dieper dan dat?
Yes... but this goes deeper than that.
Ja...maar dit gaat verder dan dat.
But it's deeper than that.
Maar het gaat verder dan dat.
It goes deeper than that.
Het gaat dieper dan dat.
Maybe even... deeper than that.
Misschien zelfs nog dieper dan dat.
Sighs It's much deeper than that.
Het ligt veel dieper dan dat.
It's a lot deeper than that.
Het gaat veel dieper dan dat.
You know my feelings for you go deeper than that.
M'n gevoelens voor jou reiken dieper dan dat.
No, it's deeper than that.
Nee, het gaat dieper dan dat.
Yet the country's political problems run much deeper than that.
Toch gaan de politieke problemen van het land veel dieper dan dat.
It's not the urge to jump, it's deeper than that.
Het is geen drang te springen, het is dieper dan dat.
No, i think it's deeper than that.
Nee, ik denk dat het dieper zit.
But i sense much deeper than that of any human meditation.
Maar veel dieper dan een meditatie door een mens.
The connection goes deeper than that.
Het verband gaat veel dieper dan dat.
Our roots go deeper than that.
Onze wortels gaan veel dieper.
No, it goes deeper than that.
Nee, het gaat veel dieper dan dat.
I think it goes even deeper than that.
Ik denk dat het nog zelfs veel dieper dan dat gaat.
It becomes deeper than that.
Het wordt dieper.
It goes deeper than that.
Het gaat nog dieper.
You're saying you have never been deeper than that?
Je bent nooit dieper geweest?

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0614

Zie ook


deeper than this
dieper dat dit dieper dan dat dieper dan dit dieper dan deze
deeper than any
groter dan alle andere dieper gegraven dan welke dieper dan alle
deeper than blood
dikker dan bloed dieper vloeit dan bloed
that went deeper
die dieper ging dat dieper ging
deeper than i thought
zat dieper dan ik dacht erger dan ik dacht diepzinniger dan ik gedacht
deeper than you think
dieper dan jij denkt is dieper dan je denkt verder dan je denkt
deeper than we thought
dieper dan we dachten dikker dan we dachten geïnfiltreerd dan we dachten
much deeper
veel dieper
deeper integration
diepere integratie
deeper meaning
een diepere betekenis
deeper cooperation
een intensievere samenwerking

Woord voor woord vertaling


deeper
- dieper grotere diepers diepgaandere verdiepen
that
- daar zo
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer