DELEGATION WAS LED BY IN NEDERLANDS

Vertaling van Delegation Was Led By in het Nederlands

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0616

de delegatie werd geleid door (15) de delegatie stond leiding van (8)

Voorbeelden van het gebruik van Delegation Was Led By in een zin en hun vertaling

The european parliament delegation was led by.
Deze delegatie werd geleid door.
The european parliament delegation was led by mr terence WYNN, chairman of the committee on budgets, and comprised.
Deze delegatie werd geleid door de heer terrence WYNN, voorzitter van de begrotingscommissie, en bestond uit.
The EU delegation was led by ms tarja halonen, foreign minister of finland and president of the council of the european union.
De eg-delegatie werd geleid door mevrouw tarja halonen, minister van buitenlandse zaken van finland en voorzitter van de raad van de europese unie.
The israeli delegation was led by mr itzhak shamir, the israeli foreign minister.
De israëlische de legatie werd geleid door de heer itzhak shamir, minister van buiten landse zaken van de staat israël.

The delegation was led by mr janusz LEWANDOWSKI, chairman of the committee on budgets, and comprised.
De delegatie stond onder de leiding van de heer janusz LEWANDOWSKI, voorzitter van de begrotingscommissie, en bestond verder uit.
The delegation was led by mr reimer BÖGE, chairman of the committee on budgets, and comprised.
De delegatie stond onder de leiding van de heer reimer BÖGE, voorzitter van de begrotingscommissie, en bestond verder uit.

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0616

Zie ook


was led by ms
stond onder leiding mevrouw stond leiding van mevrouw werd geleid door mevrouw
the community delegation was led
de delegatie van de gemeenschap werd geleid de delegatie van de gemeenschap stond leiding de delegatie van de ge meenschap werd geleid
was led by the president
werd geleid door de president werd geleid door de voorzitter stond onder leiding voor­zitter
delegation led
de delegatie leiding
was led astray
werd misleid
i was led astray
ik was misleid ik werd misleid
who led the delegation
die delegatie heeft geleid die de delegatie leidde

Woord voor woord vertaling


delegation
- de delegatie delegeren de afvaardiging de delegaties gedelegeerd
was
- was werd zat had stond
led
- geleid leiding waardoor aangevoerd geresulteerd

"Delegation was led by" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer