DEPENDS IF IN NEDERLANDS

Vertaling van Depends If in het Nederlands

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0434

hangt ervan af of (14) ligt eraan of (6) hangt er vanaf of (6)

Voorbeelden van het gebruik van Depends If in een zin en hun vertaling

Depends if they can stop some sort of infection i got.
Hangt ervan af of ze kunnen een soort van infectie stoppen die ik kreeg.
Depends if you are on the table or next.
Dat hangt ervan af of u naast de tafel staat, of erop ligt.
It depends if thereis anything to find.
Het ligt eraan of er iets te vinden valt.
Depends if the judge calls my client.
Dat hangt er vanaf of de rechter mijn cliënt belt.

I don't know.- that depends if you're joe dubois.
Dat ligt eraan of u joe dubois bent.
Depends if he's had any practice.
Hangt ervan af of hij het eerder gedaan heeft.
Depends if i was hiding what i would done from the others or not.
Ligt eraan of ik het voor anderen verborgen wilde houden of niet.
Depends if you have got an apple.
Hangt er vanaf of je een appel hebt.
All depends if mimi has any more surprises for us.
Dat hangt ervan af of mimi nog verrassingen voor ons heeft.
That depends if the site and the murders are linked.
Dat hangt ervan af of de site en de moorden zijn gekoppeld.
Depends if i get caught.
Ligt eraan of ik betrapt word.
It depends if it's viral or bacterial.
Het hangt er vanaf of het viraal of bacteriëel is.
Well, that depends if you really want to know.
En wat zeg je tegen mij? dat ligt eraan of je het echt wil weten.
It depends if you can help me.
Het hangt ervan af of je me kan helpen.
It depends if your brand of magic is stronger than hers.
Dat hangt er vanaf of jouw magie sterker is dan die van haar.
Depends if you're a criminal or not.
Hangt er vanaf of je een crimineel bent of niet.
Depends if he used the phone in the last ten minutes.
Hangt ervan af of hij de laatste 10 minuten de telefoon heeft gebruikt.
That depends if you're coming to bed.
Dat hangt ervan af of je naar bed komt.
Depends if you stay out of my way.
Dat hangt er vanaf of jij uit mijn buurt blijft.
Well, that depends if he's.
Wel, dat hangt ervan af of hij.
Well, that depends if you wanna dance or watch people sign things.
Dat hangt ervan af of je wilt dansen of mensen dingen wilt zien tekenen.
Depends if you believe in hell.
Hangt ervan af of u wel in hel gelooft.
It depends if she knows what's inside.
Het hangt ervan af of ze weet wat erin staat.
That depends if this is real or not.
Dat ligt eraan of dit echt is.
Well, that depends if it's contested or uncontested.
Dat hangt af of het met wederzijdse toestemming is.
That depends if you pull another stunt like tonight, sugar.
Dat hangt er van af of je nog een stunt zal doen als vanavond, liefje.
Depends if i get out or not.
Het hangt ervan af of ik vrijkom.
Depends if he's any good, or not.
Hangt af of hij goed is, of niet.

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0434

Zie ook


if it depends on me
als het van mij afhangt als het van mezelf afhangt
this depends
dit hangt af van deze hangt bepalend hiervoor
she depends
zij afhankelijk

Woord voor woord vertaling


depends
- hangt afhankelijk rekent gelang ervan
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer