DEROGATING FROM THE DEFINITION OF THE CONCEPT IN NEDERLANDS

Vertaling van Derogating From The Definition Of The Concept in het Nederlands

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0387

houdende afwijking van de definitie van het begrip (19)

Voorbeelden van het gebruik van Derogating From The Definition Of The Concept in een zin en hun vertaling

Decision no 1/91 of the ACP-EEC customs cooperation committee of 23 january 1991 derogating from the definition of the concept of originating products' to take account of the special
Besluit nr. 1/91 van het acs-eeg-comité voor douanesamenwerking van 23 januari 1991 houdende afwijking van de definitie van het begrip„ produkten van oorsprong" ten einde rekening te houden met
Decision no 3/91 of the ACP-EEC customs cooperation committee of 23 april 1991 derogating from the definition of the concept of originating products' to take account of the special
Besluit nr. 3/91 van het acs-eeg-comité voor douanesamenwerking van 23 april 1991 houdende afwijking van de definitie van het begrip„ produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie
Decision no 41/91 of the ACP-EEC customs cooperation committee of 23 april 1991 derogating from the definition of the concept of originating products' to take account of the special
Besluit nr. 4/91 van het acs-eeg-comité voor douanesamenwerking van 23 april 1991 houdende afwijking van de definitie van het begrip„ produkten van oorsprong" ten einde rekening te houden met
Decision no 1/87 of the ACP-EEC customs cooperation committee of 5 may 1987 derogating from the definition of the concept of originating products to take account of the special
Besluit nr. 1/87 van het acs-eeg-comité voor douane samenwerking van 5 mei 1987 houdende afwijking van de definitie van het begrip" produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie

OF THE ACP-EEC CUSTOMS CO-OPERATION COMMITTEE OF 5 MAY 1987 derogating from the definition of the concept of originating"products to take account of the special situation
VAN HET ACS-EEG-COMITE'VOOR DOUANESAMENWERKING van 5 mei 1987 houdende afwijking van de definitie van het begrip" produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie
Decision no 2/93 of the ACP-EEC customs cooperation committee of 8 september 1993 derogating from the definition of the concept of originating products' to take account of the special
Besluit nr. 2/93 van het acs-eeg-comité voor douanesamenwerking van 8 september 1993 houdende afwijking van de definitie van het begrip„ produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie
Decision no 3/93 of the ACP-EEC customs cooperation committee of 8 september 1993 derogating from the definition of the concept of originating products' to take account of the special
Besluit nr. 3/93 van het acs-eeg-comité voor douanesamenwerking van 8 september 1993 houdende afwijking van de definitie van het begrip„ produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie
OF THE ACP-EEC COMMITTEE of 16 april 1993 derogating from the definition of the concept of originating products' to take account of the special
VAN HET ACS-EEG-COMITÉ VOOR DOUANESAMENWERKING van 16 april 1993 houdende afwijking van de definitie van het begrip„ produkten van oorsprong" ten einde rekening te houden met
Decision no 1/81 of the ACP-EEC customs cooperation committee of 12 february 1981 derogating from the definition of the concept of"originating products* to take account of the special situation
Besluit nr. 1/81 van het acs-eeg-comité voor douanesamenwerking van 12 februari 1981 houdende afwijking van de definitie van het begrip" produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie
Decision no 3/81 of the ACP-EEC customs cooperation committee of 24 july 1981 derogating from the definition of the concept of"originating products" to take account of the special situation
Besluit nr. 3/81 van het acs-eeg-comité voor douanesamenwerking van 24 juli 1981 houdende afwijking van de definitie van het begrip" produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie
REGULATION(EEC) no 1650/75 OF THE COUNCIL of 26 june 1975 derogating from the definition of the concept of'originating products' to take account of the special situation
VERORDENING( EEG)nr.1650/75 VAN DE RAAD van 26 juni 1975 houdende afwijking van de definitie van het begrip„ produkten van oorsprong" ten einde rekening te houden met
Decision no 1/90 of the ACP-EEC customs cooperation committee of 11 january 1990 derogating from the definition of the concept of originating products' to take account of the special
Besluit nr. 1/90 van het acs-eeg-comité voor douanesamenwerking van 11 januari 1990 houdende afwijking van de definitie van het begrip„ produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie
Decision no 2/90 of the ACP-EEC customs cooperation committee of 20 june 1990 derogating from the definition of the concept of originating prod ucts' to take account of the
Besluit nr. 2/90 van het acs-eeg-comité voor douanesamenwerking van 20 juni 1990 houdende afwijking van de definitie van het begrip„ produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie
Decision of the ACP-EEC customs cooperation committee of 16 july 1985 derogating from the definition of the concept of"originating products" to take account of the special situation
Besluit van het acs-eeg-comité voor douanesamenwerking van 16 juli 1985 houdende afwijking van het begrip" produkten van oorsprong" ten einde rekening te houden met
april 1986 extending decisions nos 1/85, 2/85 and 3/85 derogating from the definition of the concept of"originating products" for certain products manufactured in jamaica, malawi, kenya and.
de besluiten nr. 1/85, nr. 2/85 en nr. 3/85 houdende afwijking van de definitie van het begrip" produkten van oorsprong" voor bepaalde in jamaica, malawi, kenia en mauritius vervaardigde produkten( 1)"2"?
Decision no 1/96 of the ACP-EC customs cooperation committee of 2 september 1996 derogating from the definition of the concept of originating products' to take account of the special
Besluit nr. 1/96 van het acs-eg-comité voor douanesamenwerking van 2 september 1996 houdende afwijking van de definitie van het begrip„ producten van oorsprong" teneinde rekening te houden met de
Decision no 4/93 of the ACP-EEC customs cooperation committee of 17 december 1993 derogating from the definition of the concept of originating products' to take account of the special
Besluit nr. 4/93 van het acs-eeg-comité voor douanesamenwerking van 17 december 1993 houdende afwijking van de definitie van het begrip„ produkten van oorsprong" met inachtneming van de bijzondere situatie
no 1/90 of the ACP-EEC customs cooperation commit tee derogating from the definition of the concept of originating products to take account of the special
van besluit nr. 1/90 van het acs-eeg-comité voor douanesamenwerking houdende afwijking van de definitie van het begrip„ produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie
decision no 1/90 of the ACP-EEC customs cooperation committee derogating from the definition of the concept of originating products to take account of the special
van besluit nr. 1/90 van het acs­eeg­comité voor douanesamenwerking houdende afwijking van de definitie van het begrip„ pro­dukten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie
decision no 1/82 of the ACP-EEC customs cooperation committee derogating from the definition of the concept of originating products' to take into account the special
van besluit nr. 1/82 van het acs-eeg-comité voor douanesamenwerking houdende afwijking van de definitie van het begrip" produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0387

Zie ook


Woord voor woord vertaling


derogating
- houdende afwijking afwijkende afwijking af te wijken afwijken
definition
- de definitie de vaststelling de omschrijving gedefinieerd de definiëring
concept
- het concept het begrip het idee opvatting opvattingen

"Derogating from the definition of the concept" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer