DESHAWN IN NEDERLANDS

Vertaling van Deshawn in het Nederlands

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0414

Voorbeelden van het gebruik van Deshawn in een zin en hun vertaling

Deshawn, the girl in the car, does she have any medical conditions?
Deshawn, heeft het meisje in de auto een medische aandoening?
Deshawn williams didn't do it.
Deshawn williams heeft het niet gedaan.
Has deshawn been cleared?
Is deshawn vrijgesproken?
Deshawn martin.
Deshawn martin.

Deshawn, is that you?
Deshawn, ben jij dat?
Deshawn said there's money to be made on the firefighter.
Deshawn zei dat er geld verdient kan worden met de brandweerman.
Deshawn deserves to live better than in a place like this.
Deshawn verdient beter dan dit.
Come on, deshawn.
Kom, deshawn.
And this must be deshawn.
Dit moet deshawn zijn.
For deshawn, too?
Ook voor deshawn?
We have got anthony stergen and deshawn williams.
We hebben anthony stergen en deshawn williams.
Settle down, deshawn.
Kalmeer, deshawn.
We were able to get ahold of your father, deshawn.
We hebben je vader bereikt, deshawn.
This is for deshawn.
Nee. dit is voor deshawn.
I'm sorry, deshawn.
Dat spijt me, deshawn.
You're right, deshawn.
Je hebt gelijk, deshawn.
Troy avery is deshawn townsend.
Troy avery is deshawn townsend.
The place is for you and deshawn.
Het is voor jou en deshawn.
The detective in the deshawn williams case?
De rechercheur in het deshawn williams zaak?
The deshawn williams case.
De deshawn williams zaak.
Anybody here deshawn Price?
Is een van jullie deshawn price?
How sure are you that it was deshawn Williams?
Hoe zeker bent je dat het deshawn williams was?
I will see you later, deshawn.
Zie je later, deshanwn.
Deshawn, we were able to fix your heart by pushing a small tube up through your leg.
Deshawn, we hebben je hart kunnen herstellen door een smalle leiding door je been te leiden.
Shania... are you telling us that you actually saw deshawn williams stab ella Martin?
Shania... vertel je ons dat je eigenlijk zag dat deshawn williams ella martin neerstak?

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0414

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer