DID NOT CHOOSE IN NEDERLANDS

Vertaling van Did Not Choose in het Nederlands

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0538

heb niet voor gekozen (4)

Voorbeelden van het gebruik van Did Not Choose in een zin en hun vertaling

Laura did not choose Parkinson's.
Laura heeft niet gekozen voor parkinson.
What if i didn't choose?
En als ik er niet voor heb gekozen?
We are both in predicaments we did not choose.
We zitten beide in situaties waar we niet voor hebben gekozen.
I did not choose.
Ik heb niet gekozen.

I know you did not choose this union, cosimo.
Ik weet dat je niet koos voor deze verbintenis, cosimo.
If he did not choose his path, it would be chosen for him.
Als hij z'n pad niet kiest, wordt 't voor 'm gekozen.
I did not choose to be born.
Ik heb niet gekozen om geboren te worden.
I did not choose to leave them behind, doctor.
Ik heb niet besloten om ze achter te laten, dokter.
You did not choose this life.
Je koos niet voor dit leven.
Sita didn't choose! her father did!
Ze heeft nergens voor gekozen, haar vader heeft dat bepaald.
The american people did not choose this fight.
Het amerikaanse volk koos niet voor deze strijd.
First of all, i did not choose barnes, he chose me.
Ik heb barnes niet gekozen, maar hij koos mij.
I did not choose death, nor to become a monk.
Ik koos noch voor de dood, noch voor de pij.
Well, he probably did not choose.
Wel, hij heeft waarschijnlijk niet gekozen.
The institute of gender studies did not choose another assistant.
Het instituut voor gender studies koos geen andere assistent.
A man i did not choose.
Een man die ik niet heb gekozen.

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0538

Woord voor woord vertaling


did
- deed heb wel vond maakte
not
- niet geen nooit geene niets
choose
- kiezen kies voor keuze kies kiest
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer