DISHONEST IN NEDERLANDS

Vertaling van Dishonest in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 390, Tijd: 0.0554

oneerlijk (216) malafide (10) oneerlijkheid (3) oneerlijke (91) oneerlijks (5)

Voorbeelden van het gebruik van Dishonest in een zin en hun vertaling

It's dishonest, sam.
Het is oneerlijk, sam.
In many cases, they are exploited by dishonest intermediaries.
In veel gevallen wordt er misbruik van hen gemaakt door malafide koppelbazen.
You were dishonest with me.
Je was oneerlijk met mij.
You're dishonest.
Je bent oneerlijk.

Honest, dishonest.
Eerlijkheid, oneerlijkheid.
Maggie didn't have a dishonest bone in her body.
Maggie had geen greintje oneerlijkheid in zich.
I understand it makes you feel bad when i am dishonest with you.
Ik begrijp dat jij je rot voelt als ik oneerlijk tegen je ben.
Do i only attract dishonest men?
Trek ik alleen oneerlijke mannen aan?
I can't do anything dishonest until 8:15 tonight!
Ik kan tot 20.15 niets oneerlijks doen!
Certain dishonest civil servants are enriching themselves from funds earmarked for training and reskilling.
Bepaalde oneerlijke ambtenaren verrijken zichzelf met geld dat is gereserveerd voor scholing en omscholing.
You have heard this crazy dishonest. you did.
Je hebt deze gekke oneerlijkheid gehoord.
You're being dishonest.
Je bent oneerlijk.
Are there dishonest people in the fisheries sector?
Zijn er oneerlijke mensen in de visserijsector?
I didn't want you to think that i was being dishonest to my wife.
Ik wil niet dat je denkt dat ik oneerlijk tegen mijn vrouw ben.
Now promise me that you will never ever do anything dishonest again.
Beloof me dat je nooit, maar dan ook nooit weer iets oneerlijks zult doen.
I know every skiving, dishonest, malingering army trick there is.
Ik ken elke lage, oneerlijke, simulatie leger truck die er is.
Could be a great scene... but it's dishonest.
Het kan een geweldige scene zijn... maar het is oneerlijk.
David, i can't believe that you're involved in something dishonest.
David, ik kan niet geloven dat je bij iets oneerlijks betrokken bent.
You're sure it's not dishonest?
Er is echt niets oneerlijks aan?
That's the proof that I'm a calculating dishonest man?
Dat is het bewijs dat ik een berekende, oneerlijke man ben?
I'm not being dishonest.
Ik ben niet oneerlijk.
You have still kept me here with a dishonest representation.
Je houdt me nog steeds onder oneerlijke weergave hier.
I think the man who sold him to you is dishonest.
Ik denk dat de man die hem aan u verkocht oneerlijk is.
It's deceitful, dishonest and distasteful.
Het is bedrieglijk, oneerlijk en smakeloos.
Caroline didn't leave out any memos and there was no dishonest cleaner.
Caroline liet geen memo rondslingeren en er was geen oneerlijke schoonmaker.
It is not that people are completely dishonest.
Het is niet dat mensen volledig oneerlijk zijn.
Everyone says goblins are shifty, dishonest troublemakers.
Iedereen zegt dat aardmannetjes louche zijn, oneerlijke herrieschoppers.
Goblins are shifty, dishonest troublemakers!
Aardmannetjes zijn louche, oneerlijke herrieschoppers!
We make them dishonest.
We maken ze oneerlijk.
What i do not want is to be dishonest.
Wat ik niet wil is oneerlijk zijn.

Uitslagen: 390, Tijd: 0.0554

ZIE OOK

Zie ook


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer