DONUTS IN NEDERLANDS

Vertaling van Donuts in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 397, Tijd: 0.0498

donuts (278)

Voorbeelden van het gebruik van Donuts in een zin en hun vertaling

Donuts before dinner!
Donuts voor het diner.
Donuts make you fat.
Donuts maken je dik.
You guys get donuts in the morning?
Krijgen jullie donuts in de ochtend?
So, what were you doing at hi-ho donuts this morning around 5:00 a.m.?
Wat deed je in hi-ho donuts vanmorgen rond05:00 uur?

Donuts, cookies, ham.
Donuts, koekjes, ham.
The dumpster, it was behind a yum yum donuts, okay?
De vuilnisbak was achter yum yum donuts, oke?
I never eat donuts.
Ik eet nooit donuts.
There's coffee and donuts at the yard.
Er is koffie en donuts bij de houtzagerij.
I'm not afraid of you... donuts.
Ik ben niet bang voor je, donuts.
Here's your coffee and donuts.
Hier is uw koffie en donuts.
Everyone else loves these donuts.
Iedereen houdt van deze donuts.
And make him take these donuts.
En laat hem deze donuts nemen.
We even brought you donuts.
We hebben zelfs donuts meegebracht.
That's not a jelly school. That's a Dunkin' donuts.
Dat is geen jaloezie-school, dat is een dunkin donuts.
We may lose Dunkin' donuts.
We kunnen dunkin' donuts verliezen.
We can't lose Dunkin' donuts.
We kunnen dunkin' donuts niet verliezen.
Would al pacino ever do a Dunkin' donuts commercial?
Zou al pacino ooit een dunkin donuts commercial doen?
That's right down the block from Bobo's donuts.
Dat is vlakbij bobo's donuts.
There's no real need to dehydrate donuts.
Het is geen echte noodzaak om donuts uit te drogen.
Out on the street, eating donuts, ready to lock me up.
Op straat donuts aan het eten. ze staan klaar om me op te sluiten.
Uh, i will go get us some donuts, okay?
Uh, ik haal wat donuts voor ons, oké?
The donuts are soggy.
De donuts zijn klef.
I say donuts and cheap booze.
Ik zeg donuts en goedkope drank.
Like they sell donuts at the movie theater or whatever.
Zoals dat ze donuts verkopen in de bioscoop of wat dan ook.
Into the donuts, i see.
Iets te veel donuts gegeten, zie ik?
I have donuts in the kitchen.
Ik heb donuts in de keuken.
And the donuts.
En de donuts.
Getting the donuts is your most important job.
Het halen van de donuts is je belangrijkste werk.
Let's go make some donuts.
Laten we wat donuts gaan maken.

Uitslagen: 397, Tijd: 0.0498

Zie ook


the donuts
de donuts
some donuts
wat donuts
free donuts
gratis donuts
glazed donuts
geglazuurde donuts
any donuts
geen donuts
powdered donuts
suikerdonuts gepoederde donuts donuts met
more donuts
meer donuts
donuts etc
donuts etc de donuts etc.
homemade donuts
zelfgemaakte donuts
sell donuts
donuts verkopen
coffee and donuts
koffie en donuts
a dozen donuts
een dozijn donuts
i brought donuts
heb ik donuts meegebracht ik heb donuts meegenomen ik bracht donuts
you like donuts
je donut houdt je van donuts hou je donuts
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer