FARRELL IN NEDERLANDS

Vertaling van Farrell in het Nederlands

Uitslagen: 405, Tijd: 0.0402

farell (3) farrell (328) farrell's (7)

Voorbeelden van het gebruik van Farrell in een zin en hun vertaling

No farrell ever killed another.
Geen farrell heeft ooit een andere vermoord.
Agent farrell, look.
Agente farrell, kijk.
The trees get to throw apples at patty farrell.
De bomen moeten appels gooien naar patty farell.
Farrell's club-- it's called the marquee.
Farrell's club, heet de marquee.

Farrell tells me that you were with him when he was arrested.
Farrell zei dat jullie samen waren toen hij werd gearresteerd.
And i read the other day that it goes out with colin farrell.
Gisteren, las ik iets op internet dat zij iets heeft met colin farell.
Blake farrell had the lead.
Blake farrell had de hoofdrol.
Door closes getting frank farrell's DNA.
Frank farrell's DNA bemachtigen.
This is all farrell. you know what?
Dit is allemaal farrell's schuld.
Farrell belvedere, 23.
Farrell belvedere, 23.
Mike farrell as B.J. hunnicutt.
Mike farrell als BJ hunnicutt.
No sign of farrell's bullet yet, huh?
Nog steeds geen teken van farrell's kogel, hé?
They found farrell's bullet.
Ze hebben farrell's kogel.
I'm janice farrell reporting for channel three news.
Ik ben janice farrell reportage drie voor channel news.
Foster farrell killed an inmate.
Foster farrell heeft een gevangene gedood.
Signed by liam farrell, head pathologist.
Getekend door liam farrell, hoofd patholoog.
Yeah, he's like the colin farrell of people.
Ja, hij is als de colin farrell van mensen.
I wasn't aware that you knew ms. farrell.
Ik wist niet dat u ms farrell kende.
Call farrell.
Bel farrell.
Step away, mr. farrell.
Stap opzij, mr. farrell.
I have had enough of you, annette farrell.
Ik heb genoeg van je, annette farrell.
And i thought i could meet janice farrell.
En ik dacht dat ik kon voldoen aan janice farrell.
You already told us that you poured the concrete, mr. farrell.
Je hebt ons al verteld dat je beton hebt gegoten, mijnheer farrell.
You're farrell.
Jij bent farrell.
You ain't farrell.
Jij bent geen farrell.
Thou art not our bren'in, for we are not farrell.
Jij bent niet onze leider, want wij zijn geen farrells.
I killed a farrell.
Ik heb een farrell gedood.
A farrell is a farrell is a farrell. am i right?
Een farrell is een farrell, toch?
A farrell killed breece.
Een farrell heeft breece vermoord.
And henrietta farrell, miss perfect all the time.
Henrietta farrel, altijd even perfect.

Uitslagen: 405, Tijd: 0.0402

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer