FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN NEDERLANDS

Vertaling van For People With Disabilities in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 395, Tijd: 0.0419

voor mensen met een handicap (107) voor personen met een handicap (105) voor gehandicapten (59) voor mensen met een functiebeperking (28) voor mensen met handicaps (5) gehandicapten (3)

Voorbeelden van het gebruik van For People With Disabilities in een zin en hun vertaling

Equal opportunities for people with disabilities.
Gelijke kansen voor mensen met een handicap.
Equal opportunities for people with disabilities.
Gelijke kansen voor personen met een handicap.
Promote decent living conditions for people with disabilities.
Bevorderen van behoorlijke leefomstandigheden voor mensen met een handicap.
Accessibility for people with disabilities.
Toegankelijkheid voor personen met een handicap.

Parking card for people with disabilities in the european Union: conditions in the member states.
Parkeerkaart voor gehandicapten in de europese unie: voorwaarden in de lidstaten.
France will pursue and reinforce culture programmes for people with disabilities.
Frankrijk zal cultuurprogramma's voor mensen met een handicap voortzetten en versterken.
Foster equal access to health services and related facilities for people with disabilities.
Bevorderen van gelijke toegang tot gezondheidsdiensten en desbetreffende faciliteiten voor mensen met een handicap.
Towards a barrier free europe for people with disabilities.
Naar een europa zonder drempels voor mensen met een functiebeperking.
Subject: equal opportunities for people with disabilities.
Betreft: gelijke kansen voor personen met een handicap.
Eparticipation for people with disabilities.
E-deelname voor gehandicapten.
Specific measures for people with disabilities etc.
Specifieke maatregelen voor gehandicapten, enz.
The EESC's role in promoting equal opportunities for people with disabilities.
De rol van het EESC bij de bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap.
Council recommendation 98/376/EC on a parking card for people with disabilities.
Aanbeveling98/376/EG van de raad inzake een parkeerkaart voor mensen met een handicap.
Council conclusions on promotion of equal opportunities for people with disabilities.
Conclusies van de raad inzake bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap.
We want an end to no-go areas for people with disabilities.
Wij willen dat er een einde komt aan terreinen die voor gehandicapten niet toegankelijk zijn.
My group is organising a meeting for people with disabilities on the 24 september.
Mijn fractie organiseert op 24 september een bijeenkomst voor mensen met een handicap.
The european union recognises the importance of web accessibility for people with disabilities.
De europese unie erkent het belang van webtoegankelijkheid voor personen met een handicap.
Promoting equal opportunities for people with disabilities.
Bevordering van gelijke kansen voor gehandicapten;
The EU and employment for people with disabilities.
De EU en werkgelegenheid voor gehandicapten.
Opinion on equal opportunities for people with disabilities.
Advies over de gelijke kansen voor personen met een handicap.
Promoting equal opportunities for people with disabilities.
Gelijke kansen voor gehandicapten.
Other opinions too have called for equal opportunities for people with disabilities.
Ook in andere adviezen werd gepleit voor gelijke kansen voor personen met een handicap.
Subject: access to communication for people with disabilities.
Betreft: toegang tot de communicatiemedia voor gehandicapten.
It can encourage specific activities like sports for people with disabilities.
Zij kan ook specifieke activiteiten, zoals sport voor gehandicapten, aanmoedigen.
Personswith a parking card for people with disabilities may ignore the following signs.
Personen met een parkeerkaart voor gehandicapten mogen de volgende borden negeren.
She pointed out that no specific directive was planned for people with disabilities.
Volgens haar is er geen speciale richtlijn gepland voor gehandicapten.
Improving labour-market opportunities for people with disabilities.
Bevordering van de kansen van gehandicapten op de arbeidsmarkt.
The european commission today adopted a communication on equality of opportunity for people with disabilities.
De europese commissie heeft vandaag een mededeling goedgekeurd betreffende gelijke kansen voor gehandicapten.
We have legislated against discrimination for people with disabilities.
We hebben wetten gemaakt tegen discriminatie van mensen met lichamelijke beperkingen.

Uitslagen: 395, Tijd: 0.0419

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "for people with disabilities"


for handicapped people

"For people with disabilities" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer