FOR THE SUCCESS IN NEDERLANDS

Vertaling van For The Success in het Nederlands

Uitslagen: 406, Tijd: 0.0528

voor het succes (149) voor het welslagen (108) voor welslagen (23) voor slagen (14) voor succesvolle (2)

Voorbeelden van het gebruik van For The Success in een zin en hun vertaling

Avery tanner is responsible for the success that i have.
Avery tanner is verantwoordelijk voor het succes dat ik heb.
Information about EMAS is important for the success of this voluntary instrument.
Voorlichting over EMAS is van belang voor het welslagen van dit op vrijwilligheid gebaseerde instrument.
Training is of crucial importance for the success of the reform.
Opleiding is voor het succes van de hervorming van cruciaal belang.
On the contrary, it is a vote for the success of the single currency.
Integendeel, het is een stem voor het succes van de ene munt.

Consequently, it constitutes an additional factor for the success of the lisbon strategy.
Zij vormt derhalve een bijkomende factor voor het welslagen van de strategie van lissabon.
Standardisation in europe has become a decisive part for the success of the single market.
Standaardisatie in europa is doorslaggevend voor het succes van de interne markt.
Global partnership and mutual responsibility are vital for the success of the conference.
Mondiaal partnerschap en wederzijdse verantwoordelijkheid zijn voor het succes van de conferentie van essentieel belang.
She is responsible to a great extent for the success of the expedition.
Zij is verantwoordelijk voor 'n groot deel voor het succes van de expeditie.
The fulfilment of these milestones will be decisive for the success of SEPA migration.
Het behalen van deze mijlpalen zal doorslaggevend zijn voor het succes van de sepa-migratie.
Sound public finances are of central importance for the success of EMU.
Gezonde overheidsfinanciën zijn van cruciaal belang voor het succes van de EMU.
They augur well for the success of future work on the budget.
Zij zijn een belofte voor succesvol begrotingswerk in de toekomst.
Do you concede the slots are the reason for the success of the apple II?
De vrije slots zijn de reden voor 't succes.
For the success of the operation, it is an essential condition.
Voor het welslagen van de operatie is dat een noodzakelijke voorwaarde.
Bottom-up and top-down approach for the success of sustainable development.
Bottom-up- en top-downbenadering voor het welslagen van duurzame ontwikkeling.
Conditions for the success of public-private partnerships.
Voorwaarden voor succes van publiek/private partnerschappen.
This is important for the success of the union, he said.
Dit is van belang voor het welslagen van de unie, aldus het commissielid.
Prerequisites for the success of venturecapital in europe.
De voorwaarden voor succes van venture capital in europa.
The political resolve of governments is essential for the success of EMU.
De politieke wil van de regeringen is een essentiële voorwaarde voor het welslagen van de EMU.
Do you have a better explanation for the success of Sputnik?
Heb jij een beter verklaring voor de successen van de sputnik?
The process is an essential precondition for the success of the ecommission.
Dit proces is een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van ecommissie.
Now, who should we thank for the success?
Wie zouden we dan moeten bedanken voor dat succes?
The community method has been the keystone for the success of the EU.
De communautaire methode is de hoeksteen van het succes van de EU.
Monks who lived in the monasteries would pray for the success of trade missions and the health of their patrons.
Monniken die in de kloosters leefde zou bidden voor het succes van handelsmissies en de gezondheid van hun patroons.
The another determining factor for the success of the environmental technologies plan is market access and conditions.
Andere factoren die bepalend zijn voor het welslagen van het actieplan voor milieutechnologieën zijn de toegang tot de markt en de marktcondities.
This has been the basis for the success of short sea shipping since the 1990s.
Dit is de basis geweest voor het succes van de korte vaart sinds de jaren negentig.
The other determining factor for the success of the environmental technologies plan is market access and conditions.
Andere factoren die bepalend zijn voor het welslagen van het actieplan voor milieutechnologieën zijn de toegang tot de markt en de marktcondities.

Uitslagen: 406, Tijd: 0.0528

Zie ook


importance for the success
belang voor het welslagen
responsibility for the success
de verantwoordelijkheid voor het welslagen verantwoordelijkheid voor het succes een verantwoordelijkheid voor het welslagen
for ensuring the success
voor het welslagen
responsible for the success
verantwoordelijk voor het succes verantwoordelijk voor het welslagen
foundation for the success
basis voor het succes de basis voor succes het fundament het succes
for the overall success
is voor het algeheel welslagen
for the success of any
voor het welslagen van iedere voor het welslagen van elk voor slagen van elke voor het succes van ieder
is essential for the success
wezenlijk zijn voor het succes is essentieel belang voor het succes essentieel is voor het welslagen is essentieel voor slagen is een essentiële voorwaarde voor het welslagen
is crucial for the success
is onontbeerlijk voor welslagen is een cruciale fase voor het succes zijn cruciaal voor het welslagen cruciaal is voor het succes
are vital for the success
zijn van vitaal belang voor het succes van vitaal belang zijn voor het welslagen noodzakelijk zijn voor het welslagen
for the success of these
voor het welslagen van deze
be decisive for the success
beslissend zijn voor het succes beslissend belang is voor het succes doorslaggevend zijn voor het succes
essential precondition for the success
een absolute voorwaarde voor het welslagen een de belangrijkste succesfactoren een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen een noodzakelijke voorwaarde voor het succes
crucial factor for the success
van doorslaggevend belang voor het succes als cruciale factor voor het welslagen
essential element for the success
een essentieel element voor het succes van essentieel belang voor het welslagen een essentieel element voor het welslagen

Woord voor woord vertaling


success
- succes het welslagen geslaagd successen slagen

"For the success" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer