FOREIGN LANGUAGES IN NEDERLANDS

Vertaling van Foreign Languages in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 404, Tijd: 0.0811

vreemde talen (321) vreemde taal (10) buitenlandse talen (9) talenkennis (6)

Voorbeelden van het gebruik van Foreign Languages in een zin en hun vertaling

Developing communication skills in foreign languages should be promoted in this context.
Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in vreemde talen dient in deze context bevorderd te worden.
Men with technical knowledge... foreign languages... who would also make good agents.
Mensen met kennis van techniek buitenlandse talen en die bovendien goede agenten zijn.
Average number of foreign languages taught in secondary general education, 1993/94 m.
Gemiddeld aantal onderwezen vreemde talen in het algemeen middelbaar onderwijs,1993/94.
With a minor in foreign languages.
Met buitenlandse talen als bijvak.

The numbers 1 and 2 refer to the first and second foreign languages.
De cijfers 1 en 2 wijzen op de eerste en tweede vreemde taal.
Average number of foreign languages learned by each pupil in general secondary education.
Gemiddeld aantal vreemde talen per leerling in het algemeen middelbaar onderwijs.
Average number of foreign languages learned per pupil.
Gemiddeld aantal geleerde vreemde talen per leerling.
International studies, political science, foreign languages.
Van kunst naar internationale studies... politieke wetenschappen, buitenlandse talen.
All foreign languages are ancient greek to my sisters.
Alle vreemde talen zijn oud grieks voor mijn zusters.
We don't speak any foreign languages.
Wij kunnen geen buitenlandse talen.
EU pupils are learning foreign languages at an earlier age.
Europese leerlingen leren vreemde talen op jongere leeftijd.
Communication in foreign languages.
Communicatie in vreemde talen;
These are my books in foreign languages.
Dit zijn mijn boeken in vreemde talen.
Promotion of the learning of foreign languages in adult education.
Bevordering van het leren van vreemde talen in het volwassenenonderwijs.
It's where they teach foreign languages.
Dat is waar je vreemde talen leert.
Teaching of foreign languages.
Onderwijs in vreemde talen.
Key activity 2: foreign languages.
Kernactiviteit 2: vreemde talen.
In secondary education, it is general to learn one or more foreign languages.
In het secundair onderwijs is het leren van een of meer vreemde talen veralgemeend.
Teaching of foreign languages.
ONDERRICHT VAN VREEMDE TALEN.
Learning foreign languages is not a priority in any of the national reports.
Het leren van vreemde talen wordt in geen van de nationale verslagen als prioriteit aangemerkt.
Communication in foreign languages also calls for skills such as mediation and intercultural understanding.
Communicatie in een vreemde taal vereist ook vaardigheden als bemiddeling en intercultureel begrip.
In the field of foreign languages.
Op het gebied van de vreemde talen.
Attainment levels in foreign languages.
Te bereiken niveaus op het gebied van de vreemde talen.
Teacher training for primary and secondary education, in particular in foreign languages.
Lerarenopleiding voor basis­ en middelbaar onderwijs, met name op het gebied van vreemde talen.
What young people aged 15 to 24 think about learning foreign languages.
Wat jongeren van 15 tot 24 jaar denken over het leren van vreemde talen in.
Knowledge of foreign languages improves the quality of contacts across europe, of course, but also throughout the world.
Kennis van vreemde talen vergroot uiteraard de kwaliteit van de contacten in heel europa, maar ook in de rest van de wereld.
When we learn of foreign languages, we should also learn about... that country's culture.
Als we leren van vreemde talen, moeten we ook leren over... dat land cultuur.
Table 1 shows the percentages of pupils studying foreign languages in general secondary education.
Tabel 1 geeft het percentage studenten weer die buitenlandse talen in het algemeen voortgezet onderwijs studeren.
More vocational teaching of foreign languages under LINGUA; support for study trips abroad and management placements;
Meer aandacht voor de overdracht van specifieke beroepsgerichte talenkennis d.m.v. het lingua-programma; bevordering van verblijven in het buitenland en van managementstages;

Uitslagen: 404, Tijd: 0.0811

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "foreign languages"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer