FROM SOMEWHERE IN NEDERLANDS

Vertaling van From Somewhere in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 411, Tijd: 0.0649

ergens van (138) van iets (4) vanaf een plek (3) van waar (3)

Voorbeelden van het gebruik van From Somewhere in een zin en hun vertaling

I swear i know you from somewhere, i mean.
Ik zweer dat ik u ergens van herken, ik bedoel.
No, from somewhere else.
Nee. van iets anders.
I thought i knew you from somewhere.
Ik dacht dat ik je ergens van kende.
Or she's getting messages from somewhere or someone else.
Of ze ontvangt dingen van iets of iemand anders.

No, i do. i know you from somewhere.
Jawel, ik ken je ergens van.
Hey, i know that girl from somewhere.
Hé, ik ken dat meisje ergens van.
He got his blood from somewhere else.
Dit type bloed is van iets anders.
Sorry. i thought i recognized you from somewhere.
Ik dacht dat ik je van iets kende.
I told you i knew him from somewhere.
Ik zei het toch dat ik hem ergens van kende.
I know i know you from somewhere.
Ik ken jou ergens van.
I know these guys from somewhere.
Ik ken die lui ergens van.
You know, i know you from somewhere.
Weet je, ik ken je ergens van.
I know that name from somewhere.
Ik ken die naam ergens van.
I know i know her from somewhere.
Ik ken haar ergens van.
I know it from somewhere.
Ik ken dit ergens van.
I knew i recognized you from somewhere.
Ik wist dat ik je ergens van herkende.
I know that from somewhere.
Dat herken ik ergens van.
I know that man from somewhere.
Ik ken die man ergens van.
I know you from somewhere.
Ik ken jou ergens van.
I recognised him from somewhere.
Ik herkende hem ergens van.
I know him from somewhere.
Ik ken hem ergens van.
I know that loser from somewhere.
Ik ken die loser ergens van.
I know you from somewhere.
Ik ken u ergens van.
This junkie knows you from somewhere, teddy.
Deze junk kent je ergens van, teddy.
It was a signal from somewhere in time.
Het was een teken van ergens in de tijd.
It's coming from somewhere back there.
Het komt van ergens daarachter.
Is it from somewhere else?
Is het van ergens anders?
It has to come from somewhere.
Het moet van ergens komen.

Uitslagen: 411, Tijd: 0.0649

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer