FROM THE BANK IN NEDERLANDS

Vertaling van From The Bank in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 396, Tijd: 0.0719

Voorbeelden van het gebruik van From The Bank in een zin en hun vertaling

From the bank in zurich.
Van de bank in zurich.
This cheque came back from the bank, because he hadn't dated it.
Deze cheque kwam terug van de bank, omdat hij het niet had gedateerd.
So he pulled mother leeds away from the bank.
Dus trok hij moeder leeds weg van de oever.
And the camera from the bank across the street?
En de camera van de bank aan de overkant?

A month ago, mohamed Jaleel's village was 1 00 metres from the bank.
Vorige maand lag het dorp van mohamed jaleel 100 meter van de oever.
We take dirt from the bank.
Voor het zand van de oever.
You got that guy from the bank yet?
Heb je die vent van de bank nog?
Uh, i have got surveillance footage from the bank across the street.
Uh, ik heb bewakingsbeelden van de bank aan de overkant.
Francie, this is michael from the bank.
Francie. dit is michael, van de bank.
I got it from the burger king on the way from the bank.
Ik heb het van de burger king op de terugweg van de bank.
We bought it from the bank.
We hebben het gekocht van de bank.
I got his address from the bank.
Ik heb zijn adres van de bank.
Hotel is 2.2 kilometers from the bank.
Het hotel is 2.2 kilometer van de bank.
We just come from the bank.
We komen net van de bank.
All right, fresh from the bank.
Oké, vers van de bank.
That's fresh money, straight from the bank.
Dat is vers geld, recht van de bank.
The money cardinal used to buy chips is straight from the bank.
Het geld wat cardinal gebruikt om chips te kopen, komt recht van de bank.
I also got surveillance video from the bank.
Ik heb ook videobeelden van de bank.
It's a loan application, from the bank.
Het is een leningaanvraag, van de bank.
No, but this site is 200 meters from the bank.
Nee, maar deze plek ligt op 200 meter van de bank.
He's currently with a woman from the bank of england.
Hij is nu bij een vrouw van de bank of england.
If you buy'em from the bank of england, yeah, maybe.
Als je ze bij de bank van engeland koopt wel misschien, maar.
Get away from the bank!
Ga weg bij de bank.
I got a call from the bank about an hour ago.
De bank belde ongeveer een uur geleden.
Is that what you got from the bank?
Is dat wat je uit de bank hebt meegenomen?
The bitch from the bank.
Die trut uit de bank.
I just got a call from the bank.
Ik ben zojuist door de bank gebeld.
He had to borrow money from the bank to buy his materials.
Hij moest bij de bank geld lenen om materiaal te kopen.
From the bank to here.
Vanaf de bank tot hier.
It came from the bank.
Het kwam uit de bank.

Uitslagen: 396, Tijd: 0.0719

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer