FULL NAME IN NEDERLANDS

Vertaling van Full Name in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 405, Tijd: 0.0649

volledige naam (281) hele naam (11) volle naam (8) voluit (5) naam voluit (4) volledig naam (3)

Voorbeelden van het gebruik van Full Name in een zin en hun vertaling

Full name of the calendar owner.
Volledige naam van agenda-eigenaar.
Full name of the external volume.
Volledige naam van het externe opslagmedium.
Ever by his full name? no.
Ooit zijn hele naam?
Patient's full name.
Volledige naam van patiënt.

My full name?
Mijn volle naam?
Well, his full name is michael hat.
Z'n hele naam is michael hat.
Full name?
Volle naam?
I would like your full name and badge number.- told you.
Ik wil jouw volledige naam en schildnummer.
You know his full name?
Ken je z'n hele naam?
What's Wah's full name?
Hoe heet wah voluit?
And you should sign your full name, not just schmidt.
En je moet je aanmelden volledige naam, niet alleen schmidt.
He insists on being called by his full name.
Hij staat erop om met zijn hele naam te worden aangesproken.
You're the one who didn't give your full name!
Jij bent degene die niet zijn volle naam geeft!
By the way, that is her full name.
Dat is haar naam voluit.
What's your full name?
Hoe heet je voluit?
Now let's have your full name.
Nu wil ik graag uw volle naam.
Hi, I'm Bry! bryden is my full name.
Ik ben bry, of bryden voluit.
You will get him. maybe this time, you can carve your full name.
En dan mag je je naam voluit kerven.
I go by my full name now that half of me is gone.
Ik gebruik mijn volledig naam nu dat de helft van me weg is.
Sir, is your full name melvin Hesper?
Meneer, is uw volledige naam melvin hesper?
I will know they're bullies if they use my full name.
Ik weet dat het pesters zijn als ze mijn hele naam zeggen.
What's his full name?
Wat is zijn volle naam?
You know his full name?
Je kent zijn hele naam?
What's my full name?
Hoe heet ik voluit?
Van der hooven. why do you always say my full name?
Waarom zeg je altijd mijn naam voluit?
Now say your full name.
Zeg je volledig naam.
Full name, kenneth.
Volledige naam, kenneth.
You haven't called me by my full name since our first date.
Je hebt me niet geroepen met mijn hele naam, sinds onze eerste afspraak.
Full name and position hereby certifies that the vehicle.
Volledige naam en functie verklaart hierbij dat het voertuig.
You're gonna call me by my full name.
Jij noemt mij vanaf nu bij mijn volle naam.

Uitslagen: 405, Tijd: 0.0649

Woord voor woord vertaling


full
- volledige vol volwaardige optimaal voltallig
name
- naam heet noemen de benaming noem

S Synoniemen van "full name"


entire name

"Full name" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer