GAS AND ELECTRICITY IN NEDERLANDS

Vertaling van Gas And Electricity in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 405, Tijd: 0.0994

Voorbeelden van het gebruik van Gas And Electricity in een zin en hun vertaling

Supply of gas and electricity.
Levering van gas en elektriciteit.
Market openings for gas and electricity remain low.
Liberalisatie van de gas- en elektriciteitsmarkt nog steeds gering.
Transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users.
Doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers.
Contrary to gas and electricity, oil transport is not regulated.
In tegenstelling tot gas en elektriciteit is het olietransport niet gereguleerd.

Economic affairs: the communes are responsible for supplying water, gas and electricity.
Economische zaken: de communes zijn verantwoordelijk voor de water, gas- en elektriciteitsvoorziening.
Economic affairs: the comuni are responsible for supplying water, gas and electricity.
Economische zaken: de comuni zijn verantwoordelijk voor de water, gas- en elektriciteitsvoorziening.
Gas and electricity prices have risen by 400.
Gas en electriciteit zijn zo'n 400% opgeslagen.
Gas and electricity.
Gas en elektriciteit.
Energy efficiency- gas and electricity.
Energie-efficiëntie- gas en elektriciteit.
The commission launched an inquiry into the functioning of gas and electricity markets.
De commissie is een onderzoek gestart naar de werking van de elektriciteits- en gasmarkten.
Sector inquiries in gas and electricity.
Sectorale onderzoeken inzake gas en electriciteit.
Full opening-up of the gas and electricity market for all consumers throughout the union.
Een totale openstelling van de elektriciteits- en gasmarkt voor alle consumenten overal in de unie.
Sector inquiries in gas and electricity.
Sectorale onderzoeken inzake gas en elektriciteit.
A gas and electricity market providing the best guarantees to the people of europe.
Een elektriciteits- en gasmarkt die de beste garanties biedt voor de europese burger.
France: VAT rate on gas and electricity.
Frankrijk- btw-tarief voor gas en elektriciteit.
This indicator will include data on telecommunications, gas and electricity prices.
Deze indicator zal gegevens bevatten over de prijzen in de sectoren telecommunicatie, gas en elektriciteit.
Firstly, only four countries give specific information on water, gas and electricity.
Ten eerste verstrekken slechts vier landen specifieke gegevens over water, gas en elektriciteit.
Internal market in gas and electricity.
Interne markt voor gas en elektriciteit.
Internal market for gas and electricity.
Interne markt voor gas en elektriciteit.
The supply of gas and electricity.
De levering van gas en elektriciteit.
Internal market for gas and electricity.
INTERNE MARKT VOOR AARDGAS EN ELEKTRICITEIT.
Gas and electricity customers should be able to choose their supplier freely.
Afnemers van gas en elektriciteit moeten hun leverancier vrij kunnen kiezen.
Promoting energy efficiency in the gas and electricity sectors and CHP.
Betere energie-efficiëntie in de elektriciteits- en gassector en in de wkk-sector.
Gas and electricity interconnection projects: EUR 1 750 million.
Interconnectieprojecten voor gas en elektriciteit: 1,75 miljard euro;
Wholesale gas and electricity markets are well integrated with neighbouring countries.
De groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit zijn goed geïntegreerd met de buurlanden.
Only gas and electricity can qualify for a reduced rate.
Alleen voor gas en elektriciteit mag een verlaagd tarief worden ingevoerd.
We have got gas and electricity, though.
Maar wel gas en stroom.
The municipios are responsible for supplying water, gas and electricity.
Economische zaken: de municipios zijn belast met de water, gas- en elektriciteitsdistributie.
Prop, fot a dir.: rational planning for gas and electricity.
Voorsr. richtl.: rationele planningtech­nieken in de sector van de gas- en elektricireilsdisrriburie.
Mrs elisa ferreira asked about gas and electricity liberalisation.
Mevrouw elisa ferreira stelde een vraag over de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkten.

Uitslagen: 405, Tijd: 0.0994

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "gas and electricity"


"Gas and electricity" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer