GO TO THE POLICE IN NEDERLANDS

Vertaling van Go To The Police in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 402, Tijd: 0.0387

Voorbeelden van het gebruik van Go To The Police in een zin en hun vertaling

We can't let grayson go to the police.
We kunnen ​​grayson niet naar de politie laten gaan.
Just go to the police if you, or anybody, saw anything at all.
Ga naar de politie als je iets of iemand zag.
He can't go to the police, and he doesn't trust other witches.
Hij kan niet naar de politie en hij vertrouwt de andere heksen niet.
Go to the police, go to a lawyer, but leave me alone.
Ga naar de politie, naar een advocaat, maar laat mij.

Go to the police... and your illegally obtained, taped confession goes with you.
Naar de politie gaan en je illegaal verkregen opgenomen bekentenis gaat mee.
Let's go to the police or i will go mad.
We gaan naar de politie of ik word gek.
I go to the police.
Ik ga naar de politie.
We go to the police.
We gaan naar de politie.
She should go to the police.
Zij moet naar de politie.
Run, haley. go to the police, haley.
Ren, haley. ga naar de politie, haley.
Let's go to the police.
Kom, we gaan naar de politie.
I can not go to the police, i 'm not crazy.
Ik kan niet naar de politie, ik ben niet gek.
We should go to the police.
We moeten naar de politie.
We go to the police, you hear?
We gaan naar de politie, hoort u?
Go to the police. now, before somebody else gets hurt.
Ga naar de politie, voordat iemand anders gewond raakt.
Go to the police and file a missing persons report.
Ga naar de politie en doe aangifte van een vermist persoon.
If we go to the police, we're dead too.
Als we naar de politie gaan, zijn wij ook dood.
Now we go to the police.
We gaan naar de politie.
We go to the police and what will happen?
We gaan naar de politie en.
Go to the police and give yourself up.
Ga naar de politie en geefje aan.
So, you can go to the police.
Dan kun je naar de politie gaan.
Go to the police if you have any proof.
Ga naar de politie als je bewijzen hebt.
Let's go to the police.
We gaan naar de politie.
I will go to the police.
Ga ik naar de politie.
Wait!-Let's go to the police.
We gaan naar de politie.
Go to the police if you want, but I'm meeting garrett.
Ga naar de politie als je wilt, maar ik ga naar garrett.
You gotta go to the police, lew.
Je moet naar de politie, lew.
Now we want 250 grand in used notes or we go to the police.
Nu willen we 250.000 of we gaan naar de politie.
And go to the police there.
En daar naar de politie gaan.
Man at counter go to the police, you stupid woman!
Ga naar de politie, stomme griet.

Uitslagen: 402, Tijd: 0.0387

Woord voor woord vertaling


go
- gaan naar
to
- naar aan tot voor om
police
- de politie politiële police agenten politionele

S Synoniemen van "go to the police"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer