HACKERS IN NEDERLANDS

Vertaling van Hackers in het Nederlands

Uitslagen: 408, Tijd: 0.0395

Voorbeelden van het gebruik van Hackers in een zin en hun vertaling

Russian hackers have been selling it on the deep web for a hundred bucks.
Russische hackers verkopen dat op het deep web voor honderd dollar.
This is hackers getting in trouble for the first time.
Hier komen hackers voor het eerst in problemen.
Hackers are secretive by nature.
Hackers zijn van nature gesloten.
Some french hackers donated domains.
Een aantal franse hackers heeft domeinen gedoneerd.

Hackers have broken into the email account... of republican vice-presidential candidate.
Hackers hebben ingebroken in het e-mail account... van de republikeinse vice-president kandidaat.
Hackers do it all the time to hide their identity.
Hackers doen dit altijd om hun identiteit te verbergen.
Y2K hackers are ready to attack computers all over the place.
Y2K hackers zijn klaar om computers overal aan te vallen.
Hackers. obvious, i know.
Hackers", voor de hand liggend, ik weet het.
Like youtube for hackers.
Een soort youtube voor hackers.
Pentagon wants me to, uh, create a protection service against black-hat hackers.
Het pentagon wil dat ik... een beveiligingsservice maak tegen zwarte-pet hackers.
I thought they were just hackers.
Ik dacht ze waren gewoon hackers.
They will think it's online fraud or hackers.
Ze zullen denken dat het online fraude of hackers waren.
You know, there's been a lot of hackers and kids right there.
Weet je, er zijn veel hackers en kinderen... daar.
Afraid of hackers.
Bang voor hackers.
It's an advanced computer investigation training program taught by actual hackers.
Het is een geavanceerd computeronderzoek trainingsprogramma, gegeven door echte hackers.
Now it was just us, bloggers, hackers, kids.
Nu waren wij het alleen maar, bloggers, hackers, kinderen.
Welcome, hackers.
Welkom, hackers.
No, no, hackers, hackers.
Nee. nee, hackers, hackers.
I'm a blogger, i write about hackers.
Ik ben een blogger. ik schrijf over hackers.
The hackers were from china.
De hackers kwamen uit china.
The hackers don't have control of the guns anymore.
De hackers hebben geen controle meer over de geweren.
The hackers are launching a warhead?
Lanceren de hackers een kernraket?
Hackers made a very strategic choice.
De hackers maakte een erg strategische keuze.
Speaking of hackers, we're here.
Over hackers gesproken, we zijn er.
These are the hackers of peoria, illinois.
Dit zijn de hackers uit peoria, illinois.
The hackers showed me the foreclosure notice from citibank.
De hackers toonde me de inbeslagnamenota van citibank.
Oh, yeah, the hackers from the news.
Ja, de hackers uit het nieuws.
A maiden queen among the hackers... the outlaws.
Een maagdelijke koningin onder de hackers... de vrijbuiters.
She's hackers, whatever that meant.
Zij is een hacker, wat dat ook mag zijn.

Uitslagen: 408, Tijd: 0.0395

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer