HAD A DREAM IN NEDERLANDS

Vertaling van Had A Dream in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 404, Tijd: 0.0541

had een droom (138) heb gedroomd (34) hadden een droom (7) hebt gedroomd (5) heeft gedroomd (5) heb een droom (4) had 'n droom (4) had gedroomd (3)

Voorbeelden van het gebruik van Had A Dream in een zin en hun vertaling

I had a dream about... someone.
Ik had een droom over iemand.
But i had a dream.
Maar ik had een droom.
I had a dream about a horse like this.
Ik heb gedroomd over zo'n paard.
I had a dream last night.
Ik heb gedroomd vannacht.

I had a dream.
Ik had een droom.
But we had a dream.
Maar we hadden een droom.
We had a dream once.
We hadden een droom, ooit.
I had a dream last night.
Ik heb gedroomd gisternacht.
You had a dream.
Je hebt gedroomd.
I had a dream you jumped up and licked my thighs.
Ik had een droom, je sprong op en likt mijn dijen.
I had a dream.
Ik heb gedroomd.
We had a dream we're family.
We hadden een droom dat we hecht waren.
He had a dream.
Hij had een droom.
Griff said you had a dream about flying.
Je hebt gedroomd over vliegen, zei griff.
No. ruthie had a dream.
Ruthie heeft gedroomd.
Morag had a dream on him. saw him drowned.
Morag heeft gedroomd dat hij verdronken was.
Mom, you had a dream.
Mam, je hebt gedroomd.
But we had a dream, and today that dream is a reality.
Maar we hadden een droom, en vandaag wordt die droom werkelijkheid.
You had a dream of the past.
Je had een droom van het verleden.
I had a dream about you and me.
Ik heb een droom over ons gehad.
I had a dream about mommy.
Ik heb gedroomd over mama.
We had a dream.
Wij hadden een droom.
Ellie had a dream that her mother was dead.
Ellie heeft gedroomd dat haar moeder dood was.
I had a dream last night.
Ik heb een droom gehad.
El mero mero had a dream.
De leider had 'n droom.
Ally, you just told me you had a dream about the guy.
Je zei net dat je over hem hebt gedroomd.
I had a dream that she was going to be the fourth victim.
Ik heb gedroomd dat zij het vierde slachtoffer is.
I had a dream... a nightmare.
Ik had een droom... een nachtmerrie.
I had a dream last night.
Ik had een droom vannacht.
He had a dream about me in a white dress.
Hij had gedroomd over mij in een witte jurk.

Uitslagen: 404, Tijd: 0.0541

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "had a dream"


"Had a dream" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer