HE'S READY IN NEDERLANDS

Vertaling van He's Ready in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0728

hij klaar is (84) hij zover is (14) hij is bereid (9) hij wil (7) hij staat klaar (7) hij gereed is (4) ie klaar is (4) hij er toe is (3) hij er klaar voor (3)

Voorbeelden van het gebruik van He's Ready in een zin en hun vertaling

Think he's ready, mama?
Denk je dat hij klaar is, mama?
Once he's ready, he will call or write or.
Als hij zover is, belt hij wel.
Until he's ready.
Tot hij klaar is.
See if he's ready.
Zien of hij klaar is.

Patch him through when he's ready.
Verbind hem door als hij zover is.
He will come when he's ready.
Hij komt wel als hij zover is.
Until he's ready.
Totdat hij klaar is.
I mean, he's ready to string them all up.
Hij staat klaar om ze allemaal optehangen.
He said he's ready to move forward.
Hij zei dat hij klaar is om verder te gaan.
One kiss and he's ready to marry the girl.
Eén kus en hij wil met haar trouwen.
We just need to be there for him when he's ready.
We moeten hem steunen als hij zover is.
Pilot says he's ready to head back down.
Piloot zegt dat hij gereed is naar beneden te gaan.
He will send for you, sir hilary, when he's ready.
Hij roept u wanneer hij zover is.
When he's ready.
Als hij klaar is.
So he's ready to come out once he talks to his wife.
Hij is bereid naar buiten te komen als hij zijn vrouw heeft gesproken.
I told you, he will see you when he's ready.
Ik heb toch gezegt, hij zal je zien, als hij zover is.
Have diggle blow the charges the moment he's ready.
Laat diggle de explosieven opblaven op het moment dat hij gereed is.
I'm not sure he's ready for a tear-soaked reunion.
Ik weet niet zeker of hij klaar is voor een tranentrekkende reünie.

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0728

Zie ook


if he's ready
of hij klaar is
now he's ready
hij is nu klaar
maybe he's ready
misschien is hij er klaar voor misschien wil hij is hij misschien bereid om
before he's ready
voor hij klaar is om voor ie klaar is voordat hij er toe is
till he's ready
tot hij gereed is tot hij klaar is totdat hij klaar is om
know when he's ready
weten wanneer hij klaar is weten als hij zover is weten wanneer hij zover is om weten als hij er toe is
see if he's ready
kijken of hij al zover is zien of hij klaar is kijk of hij klaar is om
make sure he's ready
ervoor dat hij klaar is zorgen dat hij klaar is zorg ervoor dat hij gereed is
back when he's ready
terug als hij klaar is terug wanneer hij er klaar voor is
looks like he's ready
zo te zien is hij klaar lijkt erop dat hij klaar is hij lijkt er klaar voor te zijn
me when he's ready
wanneer hij klaar is me wanneer hij bereid is om wanneer hij wilt
will come when he's ready
zal komen wanneer hij zover is zal komen wanneer hij klaar is komt wel als hij zover is zal komen als hij klaar is komt wel wanneer hij klaar is

Woord voor woord vertaling


he's
-
ready
- klaar bereid gereed zover klaarstaan
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer