HE SAYS YOU IN NEDERLANDS

Vertaling van He Says You in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 409, Tijd: 0.0485

Voorbeelden van het gebruik van He Says You in een zin en hun vertaling

He says you work very hard.
Hij zegt dat je heel hard werkt.
He says you talked to the cops.
Hij zegt dat je tegen de politie hebt gepraat.
He says you have been getting into trouble again.
Hij zei dat je weer op het verkeerde pad bent.
He says you have powers.
Hij zegt dat je krachten hebt.

He says you were a male gymnastic in junior olympics.
Hij zei dat je een turner was in de junior olympics.
He says you are not pregnant.
Hij zegt dat je niet zwanger bent.
He says you made an unscheduled house call on his wife.
Hij zei dat je onaangekondigd zijn vrouw hebt bezocht.
He says you can keep it there.
Hij zei dat je het daar kon bewaren.
He says you can go in.
Hij zegt dat je mag binnen komen.
He says you look like daddy.
Hij zegt dat je op papa lijkt.
He says you stopped the inipi two days ago.
Hij zei dat je de inipi hebt onderbroken.
He says you were a good priest.
Hij zei dat je een goede priester was.
He says you have 20 minutes.
Hij zegt dat je 20 minuten hebt.
He says you deserve this.
Hij zei dat je het verdient.
He says you forced him to empty his pockets.
Hij zegt dat je hem dwong zijn zakken te legen.
He says you forced him.
Hij zegt dat je hem dwong.
He says you should stay here.
Hij zei dat je hier moet blijven.
He says you killed a cop.
Hij zegt dat je een agent vermoord hebt.
He says you got someone for me.
Hij zei dat je er een voor me had.
He says you look good.
Hij zegt dat je er goed uitziet.
He says you go a lot.
Hij zei dat je er vaak komt.
You know, he says you ran a red light.
Weet je, hij zei dat je door rood reed.
He says you loved your wife but you cheated on her.
Hij zegt dat je van je vrouw hield, maar dat je haar bedroog.
He says you did him a very big favor.
Hij zei dat je hem een grote gunst heb gedaan.
He says you don't have to come back.
Hij zegt dat je niet hoeft terug te komen.
He says you were judgmental yesterday.
Hij zei dat je gisteren erg kritisch was.
He says you do it incredibly well.
Hij zegt dat je het ongelooflijk goed doet.
He says you have got a good one, Greg?
Hij zei dat je wat leuks hebt, greg.
And he says you were in his house.
En hij zegt dat je in zijn huis was.
He says you can keep it.
Hij zei dat je het mag houden.

Uitslagen: 409, Tijd: 0.0485

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


"He says you" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer