HIS AGE IN NEDERLANDS

Vertaling van His Age in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 407, Tijd: 0.0519

zijn leeftijd (244) z'n leeftijd (37) oud is (2) zijn tijd (3)

Voorbeelden van het gebruik van His Age in een zin en hun vertaling

At his age, it was too much for him.
Op zijn leeftijd was dat teveel voor hem.
His age, for example.
Zijn leeftijd, bijvoorbeeld.
He has endured more than a man twice his age.
Hij heeft meer doorstaan dan een man die twee keer zo oud is.
Newton was the great alchemist in scholars at his age.
Newton was de grootste alchemist van zijn tijd.

Plus he is married to a white woman twice his age.
En hij is getrouwd met een blanke vrouw die twee keer zo oud is.
Or his age when he died.
Of zijn leeftijd toen hij stierf.
Despite his age, he is powerful and very nice.
Ondanks z'n leeftijd is hij krachtig en heel aardig.
Hooke was the foremost experimentalist of his age.
Hooke was de grootste experimentalist van zijn tijd.
And at his age.
En op zijn leeftijd.
First one to verify his age wins the pot.
De eerste die z'n leeftijd bevestigt wint de pot.
He deserved better than to be fired because of his age.
Hij verdient beter dan te worden ontslagen vanwege zijn leeftijd.
Solely on his age and development.
Alleen op z'n leeftijd en ontwikkeling.
That's his age.
Dat is zijn leeftijd.
Not at his age.
Niet op zijn leeftijd.
He lied about his age to get into the marine corps.
Hij loog over z'n leeftijd om bij het korps te kunnen.
He's so young. so young for his age.
Hij is zo jong, zo jong voor zijn leeftijd.
You got his age, McGee?
Heb je z'n leeftijd?
Paul was young and small for his age.
Paul was jong en klein voor zijn leeftijd.
His age doesn't change that.
Z'n leeftijd verandert dat niet.
His age would be correct.
Z'n leeftijd klopt.
Your husband must be remarkable for his age.
Uw man is vast bijzonder voor zijn leeftijd.
That sounds kind of normal for a guy his age.
Klinkt normaal voor iemand van z'n leeftijd.
Peculiar for his age.
Eigenaardig voor zijn leeftijd.
No. I... i don't have a problem with his age.
Nee, ik heb geen probleem met z'n leeftijd.
Whitehall's name, his nazi adventures with red skull, his age.
Whitehall zijn naam... zijn nazi-avonturen met red skull, zijn leeftijd.
Small for his age.
Klein voor z'n leeftijd.
But anyone who rejects ryan because of his age is a moron.
Maar iedereen die ryan weigert vanwege zijn leeftijd is een idioot.
He's very advanced for his age.
Hij is erg voorlijk voor z'n leeftijd.
He was very small for his age.
Hij was erg klein voor zijn leeftijd.
Oh, at his age.
Ach, op zijn leeftijd.

Uitslagen: 407, Tijd: 0.0519

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "his age"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer