HIS ARMY IN NEDERLANDS

Vertaling van His Army in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 400, Tijd: 0.0546

zijn leger (307) z'n leger (38) zijn troepen (15) zijn legers (7) zijne soldaten (4)

Voorbeelden van het gebruik van His Army in een zin en hun vertaling

He and his army are dead.
Hij en zijn leger zijn dood.
While hannibal strengthened his army, withdrew publius scipios north confrontation meeting.
Terwijl hannibal zijn leger versterkte, trok publius scipios noordwaarts een confrontatie tegemoet.
We sized him and his army and threw them into the sea.
En wij grepen hem en zijn troepen en wierpen hen in de zee.
He always travels ahead of his army with only a few trusted knights around him.
Hij reist altijd voor z'n leger uit met slechts enkele trouwe ridders.

And with his army, we avenge Ragnar's death and we take back bebbanburg.
Met zijn leger wreken we ragnar's dood en pakken we bebbanburg terug.
Aquaman is leading his army through the english channel tomorrow.
Aquaman leidt zijn troepen morgen door het engelse kanaal.
His army make slaves of the weak and soldiers of the strong.
Z'n leger maakt van de zwakke slaven en de sterke soldaten.
We seized him and his army and threw them into the sea.
Daarop grepen wij hem en zijn legers en wierpen hen in de zee.
Order general renaude and his army to return to the castle.
Beveel generaal renaude en zijn leger terug te keren naar het kasteel.
Ubba and his army have returned from ireland.
Ubba en zijn leger zijn teruggekeerd uit ierland.
He appears to retreat with his army to ayothya.
Hij lijkt zich met z'n leger terug te trekken naar ayutthaya.
His army swept through chulak as if.
Zijn legers raasden door chulak alsof.
His army will come.
Zijn leger zal komen.
But you must reach his army before it crosses the sittaung.
Maar je moet z'n leger bereiken voor het de sathon oversteekt.
Ubba and his army have returned from ireland.
Ubba en zijn leger zijn terug uit ierland.
His army had been ordered into position, ready to attack poland.
Z'n leger was gereed om polen binnen te vallen.
His army grows.
Zijn leger wordt steeds groter.
Caesar still has to divide up his army to attack the hills.
Caesar moet z'n leger verdelen om de heuvels aan te vallen.
We think voldemort wants to build up his army again.
Wij denken dat voldemort zijn leger weer wil opbouwen.
At daybreak jamuka led his army onto the heights of chakirma'ut.
Bij dageraad leidde jamuka z'n leger naar de heuvels van chakirma' ut.
Saladin must move his army from water to water.
Saladin moet z'n leger van water naar water verplaatsen.
Four demons defeated the daimyo and his army.
Vier demonen versloegen de daimyo en zijn leger.
He's bringing his army to Rome?
Neemt hij z'n leger mee naar rome?
In trebia i fought him before his army could prepare.
In trebia bevocht ik hem vooraleer zijn leger zich kon klaarmaken.
We shall need his army at once.
We hebben z'n leger onmiddellijk nodig.
The young wolf has lost half his army.
De jonge wolf is de helft van zijn leger kwijt.
It's o'keefe. He's up there with his army.
O'keefe is daar met z'n leger.
You're in his army now.
Je hoort nu bij zijn leger.
The other was his army.
De ander was z'n leger.
He's mobilizing his army.
Hij mobiliseert zijn leger.

Uitslagen: 400, Tijd: 0.0546

Woord voor woord vertaling


his
- zijn z'n zijne is
army
- het leger army de landmacht 't leger het legers
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer