HIS TONGUE IN NEDERLANDS

Vertaling van His Tongue in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 400, Tijd: 0.0701

Voorbeelden van het gebruik van His Tongue in een zin en hun vertaling

His tongue and his dick were cut off.
Zijn tong en lul werden eraf gesneden.
Then we must keep his tongue occupied.
Dan moeten we z'n mond bezig houden.
Someone cut out his tongue, eric.
Iemand sneed zijn tong eruit, eric.
On his tongue, sir.
Op zijn tong, meneer.

You have to hold his tongue.
Je moet z'n tong vasthouden.
On his tongue.
Op zijn tong.
His tongue was bitten off by a turk in a grog-house fight.
Z'n tong is eraf gebeten door een turk in een bierhuis.
And they never found his tongue.
En ze hebben zijn tong nooit gevonden.
Why would a guy put his tongue in my mouth? What?
Waarom zou een jongen z'n tong in m'n mond steken?
His tongue is swollen, and he can't breathe.
Z'n tong is dik. hij kan niet ademen.
He put his tongue... in my mouth.
Hij stak zijn tong in mijn mond.
Cut out his tongue.
Snijd zijn tong eruit.
His tongue is black!
Z'n tong is zwart.
Cut off his tongue.
Snij z'n tong af.
I don't think his tongue will be a problem, sir.
Ik denk niet dat zijn tong een probleem zal zijn, sir.
Because his tongue is stuck to the mailbox.
Want z'n tong zit vast aan de brievenbus.
Loosen his tongue.
Maak zijn tong los.
Let the same devil that holds his tongue hold the stones.
Laat dezelfde duivel die zijn tong vasthoudt, de stenen vasthouden.
Isn't his tongue enough?
Is z'n tong niet genoeg?
He was choking on his tongue.
Hij stikte in zijn tong.
Cut off his tongue.
Hij sneed z'n tong af.
He stuck his tongue in a cigarette lighter!
Hij stak z'n tong in een sigarettenaansteker!
Tissue from his tongue.
Huidweefsel van zijn tong.
Or how snow felt on his tongue.
Of hoe sneeuw voelt op zijn tong.
He once stuck his tongue in my eye.
Hij stak z'n tong eens in m'n oog.
There's something bitter on his tongue.
Er ligt iets bitter op z'n tong.
Manny was really attached to his tongue.
Manny was echt gehecht aan zijn tong.
He has your name on his tongue.
Hij heeft je naam op z'n tong.
The man who makes that claim will lose his tongue.
De man die die claim maakt zal zijn tong kwijt raken.
The last time, his proposal was on the tip of his tongue.
De vorige keer lag z'n aanzoek op het puntje van z'n tong.

Uitslagen: 400, Tijd: 0.0701

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "his tongue"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer