HOW DO I KNOW YOU IN NEDERLANDS

Vertaling van How Do I Know You in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0419

Voorbeelden van het gebruik van How Do I Know You in een zin en hun vertaling

How do i know you will let them go?
Hoe weet ik dat je ze laat gaan?
How do i know you wrote it for me?
Hoe weet ik dat je dit voor mij geschreven hebt?
How do i know you killed him?
Hoe weet ik dat je hem vermoord heb?
How do i know you won't run away?
Hoe weet ik dat je niet zal weglopen?

Now, how do i know you will stop threatening me?
En hoe weet ik dat je me niet meer zal bedreigen?
How do i know you can deliver?
Hoe weet ik dat je kunt leveren?
How do i know you will keep your promise?
Hoe weet ik dat je je belofte houd?
How do i know you have him?
Hoe weet ik dat je hem hebt?
How do i know you could make me happy?
Hoe weet ik dat je me gelukkig kan maken?
How do i know you were alone in Deauville?
Hoe weet ik dat je in deauville alleen was?
How do i know you would treat her right?
Hoe weet ik dat je 'r goed zal behandelen?
How do i know you really have him?
Hoe weet ik dat je hem echt hebt?
But... how do i know you have really been there?
Maar... hoe weet ik dat je daar echt geweest bent?
How do i know you haven't copied the Box?
Hoe weet ik dat je geen kopie hebt van de doos?
How do i know you won't kill me after i call him?
Hoe weet ik dat je zal me niet doden nadat ik hem bel?
How do i know you will be there?
Hoe weet ik dat je er zult zijn?
How do i know you will stay with him?
Hoe weet ik dat je bij hem blijft?
How do i know you have got the information?
Hoe weet ik dat je de informatie hebt?
How do i know you even have shit on these guys?
Hoe weet je dat ik iets voor je heb?
How do i know you ain't lying?
Hoe weet ik, dat je niet liegt? welke keuze heb je?
How do i know you killed Billy?
Hoe ik weet dat je billy vermoord hebt?
How do i know you're not trying to trick me?
Hoe weet ik, dat je me niet probeert te belazeren.
How do i know you didn't make a copy?
Hoe kan ik weten of je geen kopie gemaakt heb?
Hey! how do i know you didn't mis-sequence on the crib sheets?
Hoe weet je dat jij geen fouten hebt gemaakt op de spiekbriefjes?
So how do i know you're not anymore?
Dus hoe weet ik dat je het niet meer bent?
And how do i know you haven't made a copy?
Hoe weet ik dat jij geen kopie hebt gemaakt?
How do i know you're not a martian in a rubber suit?
Hoe weet ik of jij niet een marsmannetje ben?
How do i know you work for her?
Hoe weet ik dat u voor haar werkt?
And how do i know you haven't made this offer to the others?
Hoe weet ik dat u dit aanbod niet aan anderen hebt gedaan?
How do i know you're not agents?
Hoe weet ik dat jullie geen agenten zijn?

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0419

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "how do i know you"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer