I'M NOT SURE HOW IN NEDERLANDS

Vertaling van I'm Not Sure How in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 398, Tijd: 0.0469

Voorbeelden van het gebruik van I'm Not Sure How in een zin en hun vertaling

I'm not sure how it's supposed to taste.
Ik weet niet hoe het zou moeten smaken.
I'm not sure how bad.
Ik weet niet hoe erg.
I'm not sure how late i will be.
Ik weet niet zeker hoe laat ik terug ben.
I'm not sure how it could get much worse.
Ik ben niet zeker hoe het nog erger zou kunnen worden.

I'm not sure how they're doing it, sir.
Ik weet niet zeker hoe ze het doen, sir.
I'm not sure how this shows your dedication to girls inc.
Ik weet niet hoe dit je toewijding aan girls inc. laat zien.
I'm not sure how healthy all this constant texting is.
Ik weet niet hoe gezond dit constante sms'en is.
I'm not sure how i.
Ik ben niet zeker hoe ik.
I'm not sure how well these treatments are working.
Ik weet niet zeker hoe goed deze behandelingen aanslaan.
I'm not sure how long I'm gonna stay, but we will see.
Ik weet niet hoe lang ik blijf, maar we zien wel.
I'm not sure how this is gonna go, d.
Ik ben niet zeker hoe dit zal gaan, d.
I'm not sure how i feel about sending an innocent copper down.
Ik weet niet zeker hoe ik me voel over een onschuldige agent neerhalen.
I'm not sure how she will react.
Ik weet niet zeker hoe ze zal reageren.
Wow. even I'm not sure how to do this.
Zelfs ik ben niet zeker hoe je dit moet doen.
I'm not sure how that translates to body weight.
Ik weet niet hoe dat zich in lichaamsgewicht vertaalt.
But I'm not sure how.
Maar ik weet niet zeker hoe.
I'm not sure how long that's gonna last, but.
Ik ben niet zeker hoe lang dat gaat duren, maar.
I'm not sure how deep that goes.
Ik weet niet hoe diep dat gaat.
But I'm not sure how the customers will react after today.
Maar ik weet niet hoe de klanten na vandaag zullen reageren.
I'm not sure how to answer that.
Ik ben niet zeker hoe daarop te antwoorden.
I'm not sure how sexy they are.
Ik weet niet zeker hoe sexy ze zijn.
I'm not sure how you're gonna do that with patient confidentiality.
Ik ben niet zeker hoe je dat gaat doen... met de patient geheimhouding.
I'm not sure how he's gonna take it.
Ik weet niet hoe hij het zal opnemen.
I have an idea, but I'm not sure how safe it is.
Ik heb een idee, maar ik weet niet zeker hoe veilig het is.
I'm not sure how it works.
Ik ben niet zeker hoe het werkt.
I'm not sure how that's possible, but you have got my attention.
Ik weet niet zeker hoe dat kan, maar je hebt mijn aandacht.
I'm not sure how big the parcel is.
Ik weet niet hoe groot het pakje is.
I'm not sure how she found trevor, but natasha found trevor.
Ik ben niet zeker hoe ze trevor vond, maar natasha vond trevor.
I'm not sure how feminine i am.
Ik weet niet hoe vrouwelijk ik ben.
I'm not sure how to answer that.
Ik weet niet zeker hoe ik dat moet beantwoorden.

Uitslagen: 398, Tijd: 0.0469

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "i'm not sure how"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer