I'M REALLY SORRY IN NEDERLANDS

Vertaling van I'm Really Sorry in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 405, Tijd: 0.0581

het spijt me echt (189) het spijt me heel erg (53) ik vind het heel erg (10) ik spijt me echt (6) het spijt me werkelijk (6) spijt me heel erg (5) ik vind het vreselijk (3) ik heb er echt spijt (3) ik ben echt jammer (3) het spijt me vreselijk (3) het spijt me ontzettend (3) ik vond het jammer (2)

Voorbeelden van het gebruik van I'm Really Sorry in een zin en hun vertaling

And I'm really sorry, you guys.
En het spijt me echt, jongens.
Look, I'm really sorry, but i can't stay.
Luister, het spijt me echt, maar ik kan niet blijven.
Hey, look, I'm really sorry!
Hey, kijk, het spijt me heel erg.
Darcy, I'm really sorry.
Darcy, het spijt me heel erg.

I'm really sorry about what happened.
Ik vind het heel erg wat er allemaal is gebeurd.
Look, I'm really sorry, all right?
Kijk, het spijt me echt, oké?
I'm really sorry for your loss.
Ik vind het heel erg van caris.
Dude, I'm really sorry.
Dude, het spijt me echt.
Pramod, I'm really sorry.
Pramod, het spijt me heel erg.
Um, I'm really sorry.
Look, I'm really sorry about the promo.
Kijk, het spijt me werkelijk van dat spotje.
I'm really sorry.
Ik spijt me echt.
Look, fellas, I'm really sorry.
Kijk, jongens, het spijt me heel erg.
I'm really sorry, folks.
Ik vind het heel erg mensen.
Carmen, I'm really sorry.
Carmen, het spijt me echt.
Look, I'm really sorry to hear about Oz's family. i really am.
Luister, het spijt me werkelijk dit over oz's familie te horen.
I'm really sorry about that.
Ik spijt me echt.
I'm sorry, I'm really sorry.
Sorry, het spijt me heel erg.
I'm really sorry for your loss.
Ik vind het heel erg voor je.
And I'm really sorry about that.
En dat spijt me heel erg.
Ronnie, I'm really sorry for your loss.
Ronnie, het spijt me echt van je verlies.
Sorry. I'm really sorry.
Sorry, het spijt me echt.
I'm really sorry.
No, I'm really sorry.
Nee, het spijt me werkelijk.
I'm really sorry.
Sorry. ik spijt me echt.
Victor, I'm really sorry about martin.
Ik vind het heel erg van martin.
Wong chia chi, I'm really sorry.
Wong chia chi, het spijt me heel erg.
And I'm really sorry.
En dat spijt me heel erg.
Artie, listen, I'm really sorry.
Artie, luister, het spijt me heel erg.
I'm really sorry about jim nelson.
Ik vind het heel erg voor je van jim nelson.

Uitslagen: 405, Tijd: 0.0581

Woord voor woord vertaling


i'm
-
really
- echt heel erg werkelijk eigenlijk
sorry
- sorry het spijt me spijt me jammer helaas
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer