I AM SPEAKING IN NEDERLANDS

Vertaling van I Am Speaking in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0656

Voorbeelden van het gebruik van I Am Speaking in een zin en hun vertaling

I am speaking to the fire element within me.
Ik spreek tegen het vuurelement in me.
I am speaking also on behalf on my colleague mrs seibel-emmerling.
Ik spreek ook namens mijn collega, mevrouw seibel-emmerling.
DE mr president, i am speaking on behalf of my group.
DE mijnheer de voorzitter, ik voer het woord namens mijn fractie.
Mr president, i am speaking both as an environmentalist and a luxembourger.
Mijnheer de voorzitter, ik voer het woord als milieugevoelige luxemburger.

I am speaking to you.
Ik praat tegen jou.
I am speaking for the president.
Ik spreek voor de president.
I am speaking to you!
Ik praat tegen je.
Mr president, i am speaking on behalf of mr daul.
Mijnheer de voorzitter, ik spreek namens mijnheer daul.
Mr president, i am speaking specifically about the turco reports.
Mijnheer de voorzitter, ik heb het specifiek over het verslag-turco.
Mr president, i am speaking on behalf of mr fantuzzi.
Mijnheer de voorzitter, ik voer het woord namens de heer fantuzzi.
Mr president, i am speaking on behalf of the socialist group.
Mijnheer de voorzitter, ik spreek namens de socialistische fractie.
I am speaking in a gentle, friendly voice.
Ik praat met een beleefde, vriendelijke stem.
I am speaking as someone concerned with consumer affairs.
Ik spreek hier als iemand die geïnteresseerd is in consumentenzaken.
I am speaking not of years but quite certainly of decades.
Ik heb het niet over jaren, maar over decennia.
Mr president, i am speaking under rule 134.
Mijnheer de voorzitter, ik voer het woord uit hoofde van artikel 134.
Instead, i am speaking as an MEP on behalf of myself and of my people.
Ik spreek hier als afgevaardigde, namens mijzelf en namens mijn kiezers.
Mr president, i am speaking on behalf of an alliance of opportunists and hypocrites.
Mijnheer de voorzitter, ik spreek namens een coalitie van opportunisten en hypocrieten.
I am speaking particularly about flooding in the UK.
Ik heb het met name over overstromingen in groot-brittannië.
Madam president, i am speaking on behalf of the italian radical members.
Mevrouw de voorzitter, ik voer het woord namens de italiaanse radicale afgevaardigden.
I am speaking the english at you.
Ik praat engels tegen je.
I am speaking with Uhtred!
Ik praat met uhtred.
Mr president, i am speaking on behalf of the PPE-DE group.
Voorzitter, ik spreek namens de ppe-fractie.
I am speaking with the judge in the morning.
Ik praat morgenochtend met de rechter.
I am speaking in the past tense.
Ik spreek in de verleden tijd.
I am speaking to my sister!
Ik praat met mijn zusje.
I am speaking on behalf of the committee on institutional affairs.
Ik spreek namens de commissie institutionele zaken.
I am speaking the truth.
Ik spreek de waarheid.
I am speaking out of turn.
Ik praat weer te veel.
I am speaking to the celebrities that are haunting this child.
Ik spreek tot de beroemdheden die dit kind bezeten.
We go, you know perfectly of what i am speaking!
Je weet precies waarover ik praat.

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0656

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer