I AM TALKING IN NEDERLANDS

Vertaling van I Am Talking in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 396, Tijd: 0.077

Voorbeelden van het gebruik van I Am Talking in een zin en hun vertaling

I am talking, of course, about the border dispute between slovenia and croatia.
Ik heb het uiteraard over het grensgeschil tussen slovenië en kroatië.
I am talking to you.
Ik praat tegen jou.
I am talking of the murder of audrey strange.
Ik heb het over de moord op audrey strange.
I mean, i am talking to myself.
Ik bedoel, ik praat tegen mezelf.

I am talking about the fact that you could kill somebody.
Ik heb het over het feit dat je iemand kon doden.
I am talking about transparency.
Ik spreek over transparantie.
I am talking about the pan-european constanţa- trieste oil pipeline.
Het gaat om de pan-europese oliepijplijn constanţa- triëst.
I am talking... about the young man in this photograph, chief inspector.
Ik heb het over de jongeman op deze foto, hoofdinspecteur.
I am talking to you!
Ik praat tegen je.
I am talking about uniform electoral law in europe.
Ik spreek over het uniforme kiesrecht voor de europese verkiezingen.
This is what i am talking about.
Dat bedoel ik nou.
I am talking about the drink.
Ik heb het over de cocktail.
I am talking about australia now.
Ik spreek nu niet over australië.
I am talking to you and you don't even know my name.
Ik praat tegen jou en je kent zelfs mijn naam niet.
I am talking about years.
Ik spreek over jaren.
That's what i am talking about danny.
Dat bedoel ik nou!
So you know what i am talking about.
U weet dus waarover ik spreek.
I am talking about not attracting unnecessary attention by acting oddly.
Ik heb het over geen onnodig aandacht trekken door vreemd te handelen.
And i am talking to a dog.
En ik praat tegen een hond.
I am talking about a number of companies that have been faced with this decision.
Ik spreek over enkele ondernemingen die voor die keuze hebben gestaan.
I am talking about respect.
Ik heb het over respect.
I am talking to the man.
Ik praat met die man.
This is what i am talking about.
Dit bedoel ik nou.
Mrs niebler is smiling because she knows what i am talking about.
Mevrouw niebler glimlacht, ze weet waarover ik spreek.
You hear what I'm talking?
Hoor je wat ik zeg? twee dagen.
You see that? that is what i am talking about.
Kijk, dat bedoel ik nou.
Believe me, i know what i am talking about.
Geloof me, ik weet waarover ik spreek.
I am talking about breast cancer.
Ik heb het over borstkanker.

Uitslagen: 396, Tijd: 0.077

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer