I DON'T KNOW ABOUT YOU IN NEDERLANDS

Vertaling van I Don't Know About You in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 395, Tijd: 0.0394

Voorbeelden van het gebruik van I Don't Know About You in een zin en hun vertaling

I don't know about you, but i enjoy sex.
Ik weet niet wat jij vind, maar ik geniet ervan.
Hey, i don't know about you.
Hé, ik weet niet wat jij doet.
Well. i don't know about you eddy, but i love it.
Ik weet niet hoe jij erover denkt eddy, maar ik vind het geweldig.
I don't know about you, but I'm homesick.
Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb heimwee.

I don't know about you, but I'm ready for some ikura.
Ik weet niet wat jij wil, maar ik zou wel wat zalmkuit lusten.
I don't know about you, but i need a drink.
Ik weet niet wat jij wilt, maar ik heb een drankje nodig.
I don't know about you, but i could use a drink.
Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik kan een drankje gebruiken.
I don't know about you, but.
Ik weet niet wat jij wilt, maar.
I don't know about you, but I'm gonna go into the water.
Ik weet niet wat jij doet, maar ik ga in het water.
I don't know about you, but I'm headed to miami.
Ik weet niet wat jij doet, maar ik ga richting miami.
I don't know about you, but i could use some rest.
Ik weet niet wat jij vindt, maar ik kan wat rust gebruiken.
I don't know about you, but.
Ik weet niet wat jij vindt, maar.
I don't know about you, but i would be supremely pissed.
Ik weet niet wat jij zou doen maar ik zou superpissig zijn.
I don't know about you, but I'm wide awake.
Ik weet niet hoe 't met u zit maar ik ben klaarwakker.
I don't know about you, but I'm buying these pajamas.
Ik weet niet wat jullie doen, maar ik koop deze pyjama.
I don't know about you, but i am starving.
Ik weet niet of jij trek hebt, maar ik wel.
Tell me something i don't know about you.
Vertel me iets dat ik niet weet over jou.
I don't know about you.
I don't know about you, but I'm making the most of it.
Ik weet niet over jou, maar ik maak er het beste van.
I don't know about you, but they give me the creeps.
Ik weet niet hoe het met jou zit, maar zij geven me koude rillingen.
I don't know about you but I'm stuffed!
Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik zit helemaal vol.
I don't know about you, but i feel fine.
Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik voel me prima.
I mean, i don't know about you, my problems are pressing.
Van jou weet ik 't niet, maar mijn problemen zijn nijpend.
You think i don't know about you?
Denk je nu echt dat ik niets van je weet?
I don't know about you, but i find her.
Ik weet niet wat jij denkt, maar ik vind haar steeds meer.
I don't know about you, but that makes me sweat.
Ik weet niet hoe het met jou zit maar dat laat me wel zweten.
I don't know about you, but personally I'm in an absolute sweat.
Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zweet peentjes.
I don't know about you.
Ik weet niet wat jou betreft.
I don't know about you, but I'm tired of running.
Ik weet niet wat jullie doen, maar ik ben het rennen zat.
I don't know about you yet.
Dat weet ik nog niet.

Uitslagen: 395, Tijd: 0.0394

Woord voor woord vertaling


don't
- niet heb geen maakt doe geen toch
know
- weet kent ken snap idee
about
- over om aan ongeveer van
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer